Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Tám

| 15:50 | 05/07/2019

Cầu cho các gia đình.Xin cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn.


  THÁNG TÁM DƯƠNG LỊCH

  KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ

   

        Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho các gia đình.Xin cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

    CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

  01/8  0 1/7  Tr     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ. Thánh Biển Đức Vũ Văn Duệ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

  02    02     X       Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thánh Êuxêbiô, giám mụcVécseli (Tr); thánh Phêrô Giulianô Êma, linh mục (Tr). Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

  03    03     X       Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

  04    04     X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II). Xứ Sào Lâm và xứ Khiết Kỷ chầu Mình Thánh. Gv 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ thánh Gioan Maria Vianê, linh mục).

  GIÁO HUẤN SỐ 34: THUYẾT PÊLAGIÔ CŨNG NGUY HIỂM NHƯ THUYẾT NGỘ ĐẠO

  Ngộ đạo thuyết đã mở đường cho một lạc thuyết khác, nay cũng đang tồn tại trong thời đại chúng ta. Theo dòng thời gian, nhiều người đã bắt đầu nhìn ra không phải kiến thức làm cho chúng ta nên tốt hơn hoặc biến thành những vị thánh, nhưng là phẩm hạnh đời sống của bản thân. Tuy vậy, điều này đã bị biến chất cách tinh vi, dẫn ta trở lại với những sai lầm cũ cổ xưa của ngộ đạo thuyết, và như thế những sai lầm ấy chỉ đơn thuần được biến dạng, mà chưa được loại bỏ.

  Năng lực mà những người ngộ đạo đã gán ghép cho trí tuệ, giờ đây những người khác lại bắt đầu gán ghép cho ý chí con người, cho những ý chí cá nhân. Thế là xuất hiện những người theo thuyết Pêlagiô và bán-Pêlagiô. Giờ đây không phải trí tuệ chiếm lấy vị trí của mầu nhiệm và ân sủng, nhưng là ý chí con người. Họ đã quên rằng “mọi sự không phải do ý muốn hay cố gắng chạy vạy của người ta, nhưng do Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót” (Rm 9,16) và “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (x. 1 Ga 4,19).(Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 47 và 48).

  05    05     X       Thứ Hai. Kỷ niệm cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21 (hay về lễ Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

  06    06    Tr       Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.Giỗ cha Gioan Trần Văn Giám (+1977). 

  07    07     X       Thứ Tư đầu tháng. Thánh Xíttô II, giáo hoàng, và các bạn tử đạo (Đ).Thánh Gaêtanô, linh mục (Tr). Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.       

  08    08     Tr      Thứ Năm. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 20,1-13; Mt 16,13-23. (Lập thu).   

  09    09     X       Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Bênêđíchta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

  10    10     Đ       Thứ Bảy. Thánh LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.  2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.    

  11   11      X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần III). Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Áng Sơn và họ Tổng Thị (thuộc xứ Dưỡng Điềm) chầu Mình Thánh. Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40). (Không cử hành lễ thánh Cơlara, trinh nữ).

  GIÁO HUẤN SỐ 35: THUYẾT PÊLAGIÔ ĐỀ CAO CÁI TÔI KIÊU NGẠO VÀ ÍCH KỶ

  Những người thuận theo tâm thức Pêlagiô và bán-Pêlagiô, dù nồng nhiệt nói đến ân sủng của Thiên Chúa, “nhưng cuối cùng chỉ tin vào năng lực của bản thân và coi mình hơn những người khác, bởi vì họ chu toàn một số quy luật hoặc kiên định trung thành với một lối sống Công giáo nào đó”. Khi một số trong họ nói với người yếu đuối rằng mọi sự đều có thể đạt được nhờ ơn Chúa, thì trong thâm tâm họ có xu hướng nghĩ mọi sự đều có thể đạt được nhờ ý chí con người, như thế ý chí ấy là một thứ gì đó tinh tuyền, hoàn hảo, toàn năng, và ân sủng chỉ đến để bổ sung thêm mà thôi. Họ không muốn nhìn nhận rằng “không phải ai cũng có thể làm được mọi sự”, rằng trong cuộc đời này những yếu đuối của con người không được chữa lành hoàn toàn và dứt khoát bởi ân sủng. Trong mọi trường hợp, như Thánh Augustinô đã dạy, Thiên Chúa yêu cầu bạn hãy làm điều bạn có thể, hoặc nói với Ngài cách khiêm tốn: “Xin hãy ban điều Chúa truyền dạy và xin hãy truyền dạy điều Chúa muốn.”(Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 49).

  12    12     X       Thứ Hai. Thánh Gioanna Phanxicô Săngtan, nữ tu (Tr). Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27. Giỗ Đức ông Phaolô Tịnh Nguyễn Quang Thiều (+2000).            

  13    13     X       Thứ Ba. Thánh Ponxianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Híppôlitô, linh mục, tử đạo. Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.

  14    14     Đ       Thứ Tư. Thánh Mắcximilianô Maria Kônbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.          

  * Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54-57; Lc11,27-28.

  15    15     Tr      Thứ Năm. LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.Đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27a; Lc 1,39-56.

  16   16     X       Thứ Sáu. Thánh Stêphanô Hunggari (Tr).Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

  17    17     X       Thứ Bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

  18    18     X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần IV). Xứ Đồng Chưa, xứ Kim Đông, và họ Thành Đức (thuộc xứ Cách Tâm) chầu Mình Thánh. Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53.

  GIÁO HUẤN SỐ 36: HÃY ĐỂ CHO ÂN SỦNG CHÚA HOẠT ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI ĐỜI TA

  Nếu không chân thành và đau đớn nhìn nhận những giới hạn của bản thân trong cầu nguyện, thì điều đó sẽ không cho phép ân sủng hoạt động hữu hiệu trong chúng ta, vì không còn chỗ cho ân sủng làm trổ sinh những thiện hảo tiềm ẩn vốn gắn liền với một tiến trình trưởng thành chân thực. Thật ra, vì xây dựng trên tự nhiên, ân sủng không biến chúng ta thành siêu nhân ngay tức khắc. Lối suy nghĩ này cho thấy người ta quá tin tưởng vào những khả năng của mình. Như thế, ẩn bên dưới sự chính thống của mình, những thái độ của chúng ta có lẽ không tương hợp với những gì mình khẳng định về sự cần thiết của ân sủng, và trong thực tế, rốt cuộc chúng ta có thể chẳng tin tưởng vào ân sủng bao nhiêu. Quả thật, nếu như không nhìn nhận thực tế cụ thể và giới hạn của mình, chúng ta sẽ không thể nhận ra những bước tiến thực sự mà Thiên Chúa có thể đòi hỏi chúng ta ở mỗi thời điểm, một khi chúng ta được ân sủng của Ngài lôi cuốn và tăng sức mạnh. Ân sủng hành động trong lịch sử; ân sủng thường nắm giữ và dần dần biến đổi chúng ta. Nếu chúng ta từ chối thực tại lịch sử và tiệm tiến này, chúng ta thật ra cũng có thể từ chối  và ngăn cản ân sủng, cho dù chúng ta có tán dương ân sủng bằng lời lẽ của mình. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 50).

  19    19     X       Thứ Hai. Thánh Gioan Ơ-đơ, linh mục (Tr). Tl 2,11-19; Mt 19,16-22. Bắt đầu tuần tĩnh tâm thường niên của các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

  20    20     Tr      Thứ Ba.Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30. 

  21    21     Tr      Thứ Tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

  22    22     Tr      Thứ Năm. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.   Is 9,1-6; Lc 1,26-38. Giỗ cha Phaolô Dương Đức Liêm (+1960).  

  23    23     X       Thứ Sáu. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40. (Xử thử).

  24    24     Đ       Thứ Bảy. Thánh BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

  25    25     X       CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I). Xứ Yên Liêu và xứ Uy Đức chầu Mình Thánh. Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ thánh Luy và thánh Giuse Calaxan, linh mục).

  GIÁO HUẤN SỐ 37: TẤT CẢ HỆ TẠI LÒNG CHÂN THÀNH KHIÊM TỐN TRƯỚC MẶT CHÚA

  Khi Thiên Chúa ngỏ lời với ông Abraham, Ngài bảo: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1). Để nên hoàn hảo như Thiên Chúa muốn, chúng ta cần phải hiện diện khiêm hạ trước thánh nhan  vinh quang của Ngài, đồng thời nhận ra mình luôn được Ngài yêu thương. Chúng ta cần loại bỏ nỗi sợ hãi trước sự hiện diện của Ngài, sự hiện diện vốn chỉ mang lại điều thiện hảo cho chúng ta. Thiên Chúa là người Cha đã ban tặng sự sống cho chúng ta và rất mực yêu thương chúng ta. Một khi chúng ta biết chấp nhận Ngài, và không còn cố sống cuộc sống mình mà không cần đến Ngài, thì nỗi phiền muộn cô đơn sẽ tan biến (x.Tv 139,23-24). Bằng cách này, chúng ta sẽ nhận ra ý Chúa, biết đâu là điều hoàn hảo (x. Rm 12,1-2) và chúng ta sẽ để cho Ngài nặn đúc mình như một người thợ gốm (x. Is 29,16). Chúng ta thường nói rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta, nhưng tốt hơn nên nói rằng chúng ta ở trong Ngài, và Ngài giúp chúng ta sống trong ánh sáng và tình yêu của Ngài. Ngài là đền thờ của chúng ta; chúng ta khấn xin được cư ngụ trong nhà Chúa mọi ngày suốt cuộc đời (x.Tv 27,4). “Vì một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày ở nơi đâu khác” (x. Tv 84,10). Ở trong Ngài chúng ta được nên thánh. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 51).

  26    26     X       Thứ Hai. 1 Tx 1,1-5,8b-10; Mt 23,13-22. Giỗ Cha Luca Mai Học Lý (+1968).Phong chức Linh mục.

  27    27     Tr      Thứ Ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Quan thàygiới Hiền mẫu.1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26. 

  28    28     Tr      Thứ Tư. Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ. 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

  29    29     Đ       Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

  30  01/8    X       Thứ Sáu. 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13. Giỗ cha Antôn Quế (+1974).  

  31    02     X       Thứ Bảy. 1 Tx 4,9-12; Mt 25,14-30.

  Số lượt xem: 596 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...