Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Bảy

| 15:46 | 05/07/2019

Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tân tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.

       

   THÁNG BẢY DƯƠNG LỊCH

  CẦU CHO GIÁO PHẬN

         “Giáo phận là một phần dân Chúa được trao phó cho một giám mục săn sóc, cùng với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ sự liên kết với chủ chăn mình và sự tập họp bởi chủ chăn trong Chúa Thánh Linh, nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, cộng đồng ấy lập thành Giáo Hội địa phương, trong đó Giáo Hội của Đức Kitô, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền thực sự hiện diện và tác động” (GLCG, số 369).

       Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh Ông Thánh Phêrô và kinh Ông Thánh Phaolô.  

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tân tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

  01/7  29    X       Thứ Hai. St 18,16-33; Mt 8,18-22.

  02    30     X       Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8,23-27.

  03  01/6    Đ       Thứ Tư đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. 

  04    02     X       Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr). Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thày giảng, tử đạo. St 22,1-19; Mt 9,1-8.  

  05    03     X       Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr).  St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.   

  06    04     X       Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Thánh Maria Gorétti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17. Giỗ cha Phêrô Trần Lục (+1899).

  07    05     X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II). Xứ Hướng Đạo và xứ Đồng Đinh chầu Mình Thánh. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20. (Tiểu thử).

  GIÁO HUẤN SỐ 30: CHÂN LÝ TIN MỪNG THÌ LUÔN ĐƠN SƠ, THỰC TẾ VÀ SÂU SẮC

  Chúng ta không dễ dàng hiểu thấu sự thật đã lãnh nhận từ Chúa, và chúng ta càng gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn diễn đạt sự thật này. Vì thế chúng ta không thể dám chắc rằng cách mình hiểu sự thật lại cho mình cái quyền giám sát chặt chẽ trên đời sống của người khác. Tôi muốn lưu ý rằng trong Giáo Hội vẫn tồn tại cách hợp pháp những cách giải thích khác nhau về nhiều khía cạnh của giáo lý và đời sống Kitô hữu, và trong sự đa dạng đó, chúng “giúp giải thích rõ ràng hơn kho tàng phong phú của lời Chúa”. Quả thực, “đối với những người ước ao có một hệ thống đạo lý đồng nhất buộc mọi người tuân thủ và không chừa chỗ nào cho những sắc thái dị biệt, thì điều đó xem ra không nên có và có thể dẫn đến tình trạng hỗn độn”. Quả vậy, một vài trào lưu ngộ đạo đã xem thường tính đơn sơ thực tiễn của Tin Mừng và đã tìm cách thay thế vị Thiên Chúa Ba Ngôi và nhập thể bằng Duy Nhất Tính tối thượng, trong đó sự đa dạng phong phú của lịch sử biến mất. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 43).

  08    06     X       Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26. 

  09    07     X       Thứ Ba. Thánh Âutinh Giao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ). St 32,23-33; Mt 9,32-38.

  10    08     X       Thứ Tư. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thày giảng; thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, giáo dân, tử đạo. St 41,55-57;42,5-7a.17-42; Mt 10,1-7. Giỗ cha Mátthêu Đặng Đức Hậu (+1967).  

  11    09     Tr      Thứ Năm. Thánh Biển-Đức, viện phụ.Lễ nhớ. St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15. Giỗ Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (+1949).

  12    10     X       Thứ Sáu. Thánh Inhaxiô Đengađô Y, giám mục; thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân; thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục, tử đạo. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23. Giỗ cha Gioan B. Hoàng Quang Tự (+1958).   

  13    11     X       Thứ Bảy. Thánh Henricô, linh mục (Tr). St 49,29-33;50,15-26a; Mt 10,24-33. Giỗ cha Phêrô M. Vũ Kim Điện (+1985).  

  14    12     X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III).Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Mỹ Châu và họ Trung Hậu (thuộc xứ Thuần Hậu) chầu Mình Thánh. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37. (Không cử hành lễ thánh Camilô Lenli, linh mục).

  GIÁO HUẤN SỐ 31: MẦU NHIỆM NHẬP THỂ TRẢ LỜI CHO MỌI VẤN NẠN CỦA CHÚNG TA

  Đạo lý, hay nói đúng hơn, cách ta hiểu và diễn đạt đạo lý, “không phải là một hệ thống đóng kín, thiếu khả năng năng động có thể đặt ra những vấn đề, những nghi vấn, những câu hỏi…Những vấn đề của dân chúng, những đau khổ, những tranh đấu, những ước mơ, những thử thách và những lo âu của họ, tất  cả đều có giá trị thông diễn mà chúng ta không thể xem nhẹ nếu coi trọng nguyên lý nhập thể. Những câu hỏi của họ giúp chúng ta tự chất vấn mình, và những chất vấn của họ chất vấn chúng ta.”(Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 44).

  15    13     Tr      Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục; thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, giáo dân, tử đạo. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

  16    14     X       Thứ Ba. Đức Mẹ núi Cátminh (Tr).Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

  17    15     X       Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

  18    16     X       Thứ Năm. Thánh Đaminh Đinh Đạt, giáo dân,    tử đạo.  Xh 3,11-20; Mt 11,28-30.

  19    17     X       Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

  20    18     X       Thứ Bảy. Thánh Apôlinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Giuse An, giám mục. Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

  21     19      X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần IV). Xứ La Vân và xứ Tín Thuận chầu Mình Thánh. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42. (Không cử hành lễ thánh Lôrenxô Bơrinđixi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

  GIÁO HUẤN SỐ 32: ĐỪNG TỰ MÃN VỀ SỰ HIỂU BIẾT CỦA BẠN. HIỂU BIẾT ĐỂ NÊN THÁNH

  Một sự lầm lẫn nguy hiểm thường nảy sinh. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì mình biết một điều gì đó, hoặc có thể giải thích điều ấy bằng những lời lẽ nào đó, thì chúng ta đã nên thánh thiện, hoàn hảo và tốt hơn “đám đông dốt nát” kia. Thánh Gioan Phaolô II đã cảnh báo những người được học cao hiểu rộng trong Hội Thánh về cơn cám dỗ, “cách nào đó cảm thấy mình vượt trội hơn những tín hữu khác”. Thực ra, khi chúng ta nghĩ mình hiểu biết điều gì, thì sự hiểu biết đó phải luôn là động lực giúp chúng ta đáp lại tình yêu Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn. Thật vậy, “người ta học để sống: thần học và sự thánh thiện không thể tách rời nhau.”(Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 45).

  22    20     Tr      Thứ Hai. Thánh nữ Maria Mađalêna. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

  23   21     X       Thứ Ba. Thánh Bighítta, nữ tu.Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50.(Đại thử).

  24    22     X       Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Máclúp, linh mục (Tr). Thánh Giuse Phécnăngđê Hiền, linh mục, tử đạo. Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

  25    23     Đ       Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

  26    24     Tr      Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Chân Phước Anrê Phú Yên, thày giảng, tử đạo, bổn mạng giáo lý viên. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15;Mt 13,16-17).

  27    25     X       Thứ Bảy. Thánh Giuse Xuyên, giám mục, tử đạo. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30. Giỗ cha Luca Trần Hùng Sỹ (+2005).

  28    26     X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần I). Xứ Trung Đồng chầu Mình Thánh.St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13. 

  GIÁO HUẤN SỐ 33: SỰ MỚI MẺ CỦA TIN MỪNG HỆ TẠI LÒNG THƯƠNG XÓT THA NHÂN

  Khi Thánh Phanxicô Assisi nhận thấy một số học trò của ngài dấn thân vào việc giảng dạy, ngài muốn họ tránh xa cám dỗ của thuyết Ngộ đạo. Ngài viết cho Thánh Antôn Pađôva: “Tôi vui lòng về việc anh dạy thần học cho các anh em, miễn là anh đừng dập tắt tinh thần cầu nguyện và đạo đức trong khi nghiên cứu ngành học này”. Thánh Phanxicô đã nhận ra cám dỗ biến kinh nghiệm Kitô giáo thành một hệ thống thao luyện trí thức, rốt cuộc sẽ làm chúng ta xa rời sự tươi mát của Tin Mừng. Mặt khác, Thánh Bônaventura đã lưu ý rằng sự khôn ngoan Kitô giáo đích thật chẳng bao giờ có thể bị tách biệt khỏi lòng thương xót đối với người thân cận: “Sự khôn ngoan lớn nhất có thể tùy thuộc ở việc phân phối cách hiệu quả những gì ta có, những gì đã được trao ban chính mình để hiến dâng. Cũng như lòng thương xót là bạn đồng hành của khôn ngoan, lòng tham lam là kẻ thù của khôn ngoan”. “Có những hoạt động, khi được kết hợp với chiêm niệm, chẳng những không gây cản trở cho việc chiêm niệm, chẳng những không gây cản trở cho việc chiêm niệm, mà còn tạo thuận lợi hơn cho việc chiêm niệm, chẳng hạn như những công việc của lòng thương xót và sùng mộ.” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 46).

  29    27    Tr       Thứ Hai. Thánh nữ Mácta.Lễ nhớ.  1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

  30    28     X       Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 33,7-11; Mt 13,35-43.

  31    29     Tr      Thứ Tư. Thánh Inhaxiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục; thánh Emmanuen Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46. Giỗ cha Phaolô Đức (+1960).

  Số lượt xem: 340 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...