Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Giêng dương lịch, 2019

| 02:23 | 16/01/2019

Cầu cho giới trẻ. Xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng.


  THÁNG GIÊNG DƯƠNG LỊCH, 2019

  THÁNG CÁC GIA ĐÌNH

   

  Tông huấn Tôn Sùng Đức Mẹ dạy: “Gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội… được coi như thánh điện tại gia của Giáo Hội… Mọi người trong nhà yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa… phải nhất thiết nỗ lực tái lập thói quen cầu nguyện chung trong đời sống gia đình… Với tư cách là thánh điện tại gia của Hội Thánh, gia đình nên cầu nguyện chung” (số 52,53).

         Trong tháng này, hằng ngày đọc kinh Gia Đình.

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho giới trẻ. Xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu


  01/01  26/11   Tr      THỨ BA CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.       Lễ trọng. Ngày cầu cho hòa bình thế giới. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.   

  02      27     Tr      Thứ Tư đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nadien, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

  03      28      Tr      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Danh Chúa Giêsu (Tr). 1 Ga 2,29-3; Ga 1,29-34 (hay lễ về Thánh Danh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

  04     29     Tr      Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

  05      30      Tr      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. 1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51. (Tiểu hàn).

  * Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH.Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.    

  06   01/12   Tr      CHÚA NHẬT. LỄ CHÚA HIỂN LINH.          Lễ trọng. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, xứ Hoàng Mai, và xứ Hải Cường chầu Mình Thánh. Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

  GIÁO HUẤN SỐ 6: TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN GỌI NÊN THÁNH

  Tôi thích chiêm ngắm sự thánh thiện nơi sự kiên trì của dân Thiên Chúa: nơi những người cha người mẹ nuôi dưỡng con cái với tình thương bao la, nơi những người nam và nữ làm việc vất vả để lo cho gia đình, nơi những bệnh nhân và các tu sĩ cao niên không bao giờ đánh mất nụ cười. Trong sự kiên trung hằng ngày của họ, tôi nhìn thấy được sự thánh thiện của Hội Thánh đang chiến đấu. Sự thánh thiện ấy rất thường được nhìn thấy nơi  những người sống ngay bên chúng ta, chính những người đang sống giữa chúng ta phản chiếu sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta có thể gọi họ là những người thuộc “tầng lớp giữa của con đường nên thánh.”(Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 7).

  07/01   02 Tr     Thứ Hai. (Tv tuần II). Thánh Râymunđô, linh mục.1 Ga 3,22-4; Mt 4,12-17.23-25.

  08     03    Tr      Thứ Ba. 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

  09     04    Tr      Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52. Giỗ cha Giuse Trần Bá Vịnh (+1978).

  10      05    Tr     Thứ Năm. 1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

  11      06    Tr     Thứ Sáu. 1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

  12     07    Tr     Thứ Bảy. 1 Ga 5,14-21; Ga 3,22-30. Giỗ cha Giacôbê Hiếu (+1971).

  13      08   Tr     CHÚA NHẬT. LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.  Lễ  kính. Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Vô Hốt và họ Tri Điền (thuộc xứ Hảo Nho) chầu Mình Thánh.Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; thánh Giuse Phạm Trọng Tả, giáo dân; thánh Luca Phạm Trọng Thìn, giáo dân, tử đạo. Is 40,1-5.9-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hay Cv 10,34-38); Lc 3,15-16.21-22. (Không cử hành lễ thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).Giỗ cha Giuse Lại (+1960).

  GIÁO HUẤN SỐ 7:LỊCH SỬ CỨU ĐỘ GẮN LIỀN VỚI CÁC THÁNH

  Chúng ta hãy để cho mình được thúc bách bởi những dấu chỉ của sự thánh thiện mà Thiên Chúa tỏ cho thấy qua các thành viên khiêm hạ nhất trong đoàn dân Chúa: “Họ cũng tham dự vào phận vụ ngôn sứ của Đức Kitô, bằng cách thể hiện khắp nơi chứng tá sống động về Ngài, cách đặc biệt bằng đời sống đức tin và đức ái”. Như Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá đã nêu ra, chúng ta cần lưu tâm đến sự thật này, đó là một lịch sử thật, đã được hình thành bởi rất nhiều người trong họ. Như thánh nữ đã viết: “Những gương mặt ngôn sứ và thánh thiện vĩ đại nhất bước ra từ đêm đen tăm tối nhất. Nhưng phần đông, dòng chảy đời sống thần bí vẫn còn ẩn khuất. Thực ra, có những bước ngoặt quyết định nhất trong lịch sử thế giới, chắc chắn được định đoạt bởi những tâm hồn mà chẳng sử sách nào đề cập đến. Và chúng ta sẽ chỉ khám phá ra những tâm hồn này, những tâm hồn mà chúng ta thọ ơn trong những bước ngoặt quyết định của đời sống riêng mình, khi tất cả những gì ẩn khuất được tỏ lộ.”(Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 8).

   

  MÙA THƯỜNG NIÊN 

  (Trước Mùa Chay)

  Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43). 

         Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM LẺ  (I). 

  14      09      X    Thứ Hai. Tuần I Thường Niên.(Tv tuần I). Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.

  15      10      X    Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28. Giỗ cha Giuse Hòa (+1967).

  16      11      X    Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

  17      12      Tr    Thứ Năm. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45. 

  18     13     X     Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

  19      14     X     Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

  20      15     X     CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần II).Xứ Hòa Lạc và họ Tân Hóa (thuộc xứ Hóa Lộc) chầu Mình Thánh. Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.(Không cử hành lễ thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Xêbáttianô, tử đạo).(Đại hàn).

  GIÁO HUẤN SỐ 8:SỰ THÁNH THIỆN CÓ TRONG VÀ NGOÀI HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

  Sự thánh thiện là diện mạo hấp dẫn nhất của Hội Thánh. Nhưng ngay cả bên ngoài Hội Thánh Công giáo và những bối cảnh rất khác biệt, Chúa Thánh Thần vẫn khơi dậy “những dấu hiệu sự hiện diện của Ngài, để giúp đỡ những người đi theo Đức Kitô”. Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng “việc làm chứng cho Đức Kitô đến mức đổ máu ra đã trở thành một gia sản chung của người Công giáo, Chính Thống, Anh giáo và Tin lành”. Trong cuộc tưởng niệm mang tính đại kết rất cảm động được tổ chức tại Colosseum vào Đại Năm Thánh 2000, ngài đã tuyên bố rằng: các vị tử đạo là “một di sản lẫy lừng hơn mọi nguyên nhân của sự chia rẽ.” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 9).

  21      16    Đ      Thứ  Hai. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

  22      17    X      Thứ Ba. Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo (Đ). Thánh Matthêu Đậu, linh mục; thánh Phanxicô Tế, linh mục, tử đạo. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

  23      18    X      Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

  24      19    Tr     Thứ Năm. Thánh Phanxicô đờ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

  25     20    Tr     Thứ Sáu. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  

  26      21    Tr     Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục.Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

  27      22      X    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần III). Xứ Như Sơn và xứ Yên Vân chầu Mình Thánh. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30 (hay 1 Cr 12,12-14.27);  Lc 1,1-4;4,14-21. (Không cử hành lễ  thánh Angêla Mêrici, trinh nữ).

  GIÁO HUẤN SỐ 9: MỖI NGƯỜI MỖI CÁCH, TẤT CẢ CHÚNG   TA PHẢI NÊN THÁNH

  Tất cả những điều nói trên đều quan trọng. Nhưng với Tông huấn này, trên hết tôi muốn nhấn mạnh đến lời mời gọi nên thánh mà Chúa ngỏ với mỗi người chúng ta, lời mời gọi mà Ngài cũng ngỏ lời cách riêng tư với bạn: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (Lv 11,44; x. 1 Pr 1,16). Công đồng Vaticanô II đã tuyên bố điều này: “Được trao ban nhiều phương tiện cứu độ dồi dào và cao qúy như thế, tất cả các tín hữu, dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng đều được Chúa kêu gọi, để mỗi người mỗi cách, vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như chính Chúa Cha là Đấng trọn lành.”

  Công đồng nói “mỗi người mỗi cách”. Chúng ta không nên nản chí trước các mẫu gương thánh thiện dường như không thể đạt tới được. Một số chứng tá có thể hữu ích và gợi hứng, nhưng không phải để chúng ta sao chép, vì điều đó có thể đưa chúng ta lạc khỏi nẻo đường riêng mà Thiên Chúa có ý dành cho mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là mỗi tín hữu phân định nẻo đường riêng của mình, thể hiện chính mình tốt nhất, tức những ân huệ riêng tư nhất mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn họ (x. 1 Cr 12,7 hơn là cố gắng cách vô vọng để bắt chước một điều gì đó không dành cho mình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên những chứng nhân, nhưng có nhiều cách thức trong cuộc sống thực tế để làm chứng. Thật vậy, khi Thánh Gioan Thánh Giá, nhà thần bí vĩ đại viết Khúc Linh Ca, ngài đã muốn tránh đặt những quy tắc cứng nhắc và chặt chẽ cho mọi người. Ngài giải thích rằng các vần thơ của ngài được viết ra để người ta có thể vận dụng “mỗi người mỗi cách”, vì sự sống của Thiên Chúa được truyền thông “cho người theo cách này kẻ theo cách khác.” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 10 và 11).

  28      23      Tr    Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.     

  29      24      X    Thứ Ba. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.

  30      25      X    Thứ Tư. Thánh Tôma Khuông, linh mục, tử đạo. Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.

  31     26     Tr       Thứ Năm. Thánh Gioan Bốtcô, linh mục.       Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Mc 4,21-25. Giỗ cha Ignatiô Bùi Ngọc Hoàng (+2015). 

  Số lượt xem: 801 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...