Trang chủ > PHỤNG VỤ > Hạnh các thánh > Tháng 08

Tháng 08

Ngày 1/8: Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri giám mục tiến sĩ     | 21:47 | 29/10/2015
Ngày 1/8: Thánh bê-na-đô Vũ Văn Duệ linh mục tử đạo     | 18:55 | 29/10/2015
Ngày 1/8: Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh linh mục tử đạo     | 18:53 | 29/10/2015
Ngày 2/8: Thánh Êu-sê-bi-ô Vê-sen-li giám mục     | 18:48 | 29/10/2015
Ngày 4/8: Thánh Gio-an Ma-ri-a Ven-nây linh mục     | 18:46 | 29/10/2015
Ngày 6/8: Chúa Giê-su Hiển Dung     | 18:44 | 29/10/2015
Ngày 7/8: Thánh Xít-tô II giáo hoàng và các bạn tử đạo     | 18:43 | 29/10/2015
Ngày 11/8: Thánh Cla-ra trinh nữ     | 18:40 | 29/10/2015
Ngày 12/8: Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, An-tôn Nguyễn Đích và Mi-ca-e Lỹ Mỹ linh mục và giáo dân tử đạo     | 18:36 | 29/10/2015
Ngày 13/8: Thánh Pon-xi-a-nô và Híp-pô-li-tô tử đạo     | 18:05 | 29/10/2015
Ngày 14/8: Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê linh mục tử đạo     | 18:03 | 29/10/2015
Ngày 15/8: Đức Mẹ hồn xác lên trời     | 18:00 | 29/10/2015
Ngày 16/8: Thánh Tê-pha-nô Hun-ga-ri     | 17:58 | 29/10/2015
Ngày 21/8: Thánh Pi-ô X, giáo hoàng     | 17:56 | 29/10/2015
Ngày 22/8: Đức Mẹ Ma-ri-a nữ vương     | 17:53 | 29/10/2015
Ngày 23/8: Thánh Rô-sa-li-ma trinh nữ     | 17:50 | 29/10/2015
Ngày 27/8: Thánh nữ Mô-ni-ca     | 17:48 | 29/10/2015
Ngày 28/8: Thánh Âu-tinh giám mục tiến sĩ     | 17:46 | 29/10/2015
Ngày 29/8: Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết     | 17:44 | 29/10/2015
Ngày 25/8 Thánh Giuse Calasanz    Lm P. Nguyễn Văn Định | 11:30 | 24/08/2011
Ngày 25/8 Thánh Lu-y    Lm P. Nguyễn Văn Định | 11:22 | 24/08/2011
Ngày 24/8 Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ    Lm P. Nguyễn Văn Định | 11:17 | 24/08/2011
Ngày 21/8 Thánh Giuse Đặng Đình Viên    Lm P. Nguyễn Văn Định | 08:05 | 21/08/2011
Ngày 20/8 Thánh BERNADÔ    Lm P. Nguyễn Văn Định | 18:02 | 20/08/2011
Ngày 19/8 Thánh GIOAN EUDÊ    Lm P. Nguyễn Văn Định | 17:53 | 20/08/2011
Ngay 10/8 Thánh Laurensô, Phó tế, tử đạo    Lm P. Nguyễn Văn Định | 06:25 | 10/08/2011
Ngay 09/8 Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá Edith Stein    Lm P. Nguyễn Văn Định | 06:16 | 10/08/2011
Ngày 07/8 Thánh Gaetano    Lm P. Nguyễn Văn Định | 08:10 | 06/08/2011
Ngày 08/8 Thánh Dominicô    Lm P. Nguyễn Văn Định | 08:05 | 06/08/2011
    Trang
  • 1

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...