Flash here

Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Thánh Giuse Thợ, 01-5     | 23:05 | 30/04/2017
Chúa Nhật 3 Phục Sinh - năm A     | 22:19 | 28/04/2017
Chúa Nhật 5 Mùa Chay - năm A     | 21:53 | 31/03/2017
Chúa Nhật 4 Mùa Chay - năm A     | 21:37 | 22/03/2017
Chúa Nhật 3 Mùa Chay - năm A     | 09:12 | 17/03/2017
Chúa Nhật 2 Mùa Chay - năm A     | 10:48 | 03/03/2017
Chúa Nhật 1 Mùa Chay - năm A     | 10:44 | 03/03/2017
Chúa nhật 8 thường niên - năm C     | 21:29 | 25/02/2017
Chúa nhật 8 thường niên - năm B     | 21:26 | 25/02/2017
Chúa nhật 8 thường niên - năm A     | 21:25 | 25/02/2017
Chúa nhật 7 thường niên - năm A     | 21:16 | 17/02/2017
Chúa Nhật 4 thường niên - năm A     | 15:29 | 28/01/2017
Ngày 07/01     | 23:02 | 02/01/2017
Ngày 06/01     | 23:00 | 02/01/2017
Ngày 05/01     | 22:59 | 02/01/2017
Ngày 04/01     | 22:58 | 02/01/2017
Ngày 27/12 : Thánh Gioan Tông đồ     | 22:59 | 26/12/2016
Ngày 26/12 : Thánh Tê-pha-nô     | 22:57 | 26/12/2016
Chúa Nhật 34 thường niên - năm C     | 22:13 | 17/11/2016
Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn Tử đạo     | 20:48 | 12/11/2016
Chúa Nhật 33 thường niên - năm C     | 20:44 | 12/11/2016
Chúa Nhật 31 thường niên - năm C     | 23:10 | 27/10/2016
Chúa Nhật 30 thường niên - năm C     | 22:19 | 20/10/2016
Chúa Nhật 27 thường niên - năm C     | 22:58 | 30/09/2016
Các Thiên Thần bản mệnh (02-10)     | 23:29 | 28/09/2016
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01-10)     | 23:25 | 28/09/2016
Chúa Nhật 26 thường niên - năm C     | 23:11 | 23/09/2016
Chúa Nhật 25 thường niên - năm C     | 17:56 | 17/09/2016
Chúa Nhật 24 thường niên - năm C     | 23:20 | 09/09/2016
Chúa Nhật 22 thường niên - năm C     | 23:51 | 25/08/2016

 
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...