Trang chủ > PHỤNG VỤ > Hạnh các thánh > Tháng 09

Tháng 09

Ngày 3/9: Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả giáo hoàng tiến sĩ     | 16:55 | 30/10/2015
Ngày 5/9: Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự linh mục tử đạo     | 16:53 | 30/10/2015
Ngày 5/9: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh trùm họ tử đạo     | 16:50 | 30/10/2015
Ngày 8/9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria     | 16:45 | 30/10/2015
Ngày 13/9: Thánh Gioan Kim Khẩu giám mục tiến sĩ     | 16:43 | 30/10/2015
Ngày 14/9: Suy Tôn Thánh Giá     | 16:42 | 30/10/2015
Ngày 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi     | 16:40 | 30/10/2015
Ngày 16/9: Thánh Co-nê-li-ô giáo hoàng và Síp-ri-a-nô giám mục tử đạo     | 16:39 | 30/10/2015
Ngày 17/9: Thánh Rô-bê-tô Bê-la-mi-nô giám mục tiến sĩ     | 16:36 | 30/10/2015
Ngày 17/9: Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu linh mục tử đạo     | 16:34 | 30/10/2015
Ngày 18/9: Thánh Đa-minh Trạch linh mục tử đạo     | 16:32 | 30/10/2015
Ngày 19/9: Thánh Gia-nu-a-ri-a giám mục tử đạo     | 16:30 | 30/10/2015
Ngày 20/9: Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn tử đạo     | 16:29 | 30/10/2015
Ngày 20/9: Thánh Gioan Cót-nay Tân linh mục tử đạo     | 16:27 | 30/10/2015
Ngày 21/9: Thánh Phan-xi-cô Phan và Tô-ma Thiện linh mục và chủng sinh tử đạo     | 16:24 | 30/10/2015
Ngày 21/9: Thánh Mát-thêu tông đồ thánh sử     | 16:21 | 30/10/2015
Ngày 26/9: Thánh Cốt-ma và Đa-mi-nô tử đạo     | 16:19 | 30/10/2015
Ngày 27/9: Thánh VInh-sơn Phao-lô linh mục     | 16:17 | 30/10/2015
Ngày 28/9: Thánh Ven-sết-lao tử đạo     | 16:15 | 30/10/2015
Ngày 29/9: Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en     | 16:14 | 30/10/2015
Ngày 30/9: Thánh Ghê-rô-ni-mô linh mục tiến sĩ     | 16:11 | 30/10/2015
Ngày 21 tháng 9    Lm P. Nguyễn Văn Định | 17:57 | 21/09/2011
Ngày 21 tháng 9    Lm P. Nguyễn Văn Định | 07:28 | 21/09/2011
Ngày 21 tháng 9    Lm P. Nguyễn Văn Định | 07:22 | 21/09/2011
Ngày 20 tháng 9    Lm P. Nguyễn Văn Định | 06:22 | 21/09/2011
Ngày 19 tháng 9    Lm P. Nguyễn Văn Định | 07:49 | 19/09/2011
Ngày 18 tháng 9    Lm P. Nguyễn Văn Định | 07:44 | 19/09/2011
Lịch sử lễ kính Thánh Giá Chúa Giêsu    Lm P. Nguyễn Văn Định | 09:16 | 14/09/2011
Ngày 13 tháng 9    Lm P. Nguyễn Văn Định | 16:37 | 12/09/2011
    Trang
  • 1

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...