Trang chủ > PHỤNG VỤ > Hạnh các thánh > Tháng 05

Tháng 05

Ngày 1/5: Thánh Giuse Thợ     | 11:10 | 23/10/2015
Ngày 1/5: Thánh Âu-tinh Đông và Gioan Lu-y Hương linh mục thừa sai tử đạo     | 11:09 | 23/10/2015
Ngày 2/5: Thánh A-ta-na-xi-ô giám mục tử đạo     | 11:06 | 23/10/2015
Ngày 2/5: Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu trùm họ tử đạo     | 11:04 | 23/10/2015
Ngày 3/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê tông đồ     | 11:02 | 23/10/2015
ngày 9/5: Thánh Giuse Hiển linh mục tử đạo     | 11:00 | 23/10/2015
Ngày 11/5: Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm giáo dân tử đạo     | 10:58 | 23/10/2015
Ngày 12/5: Thánh Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô tử đạo     | 10:53 | 23/10/2015
Ngày 14/5: Thánh Mát-thi-a tông đồ     | 10:51 | 23/10/2015
Ngày 18/5: Thánh Gioan Thứ Nhất giáo hoàng tử đạo     | 10:31 | 23/10/2015
Ngày 20/5: Thánh Bê-na-đi-nô Si-ê-na linh mục     | 10:25 | 23/10/2015
Ngày 22/5: thánh Mi-ca-eHồ Đình Hy guan Thái Bộc tử đạo     | 10:22 | 23/10/2015
Ngày 22/5: Thánh Lô-ren-sô Ngôn giáo dân tử đạo     | 10:17 | 23/10/2015
Ngày 25/5: Thánh Bê-đa Khả Kính linh mục tiễn sĩ     | 10:15 | 23/10/2015
Ngày 25/5: Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân thầy giảng tử đạo     | 10:12 | 23/10/2015
Ngày 26/5: Thánh Phi-lip-phê Nê-ri linh mục     | 10:10 | 23/10/2015
Ngày 26/5: Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan linh mục tử đạo     | 10:08 | 23/10/2015
Ngày 26/5: Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng trùm họ tử đạo     | 10:05 | 23/10/2015
Ngày 27/5: Thánh Âu-tinh Căn-to-bê-ri giám mục     | 10:03 | 23/10/2015
Ngày 31/5: Đức Mẹ viếng bà thánh Y-sa-ve     | 09:52 | 23/10/2015
    Trang
  • 1

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...