Trang chủ > PHỤNG VỤ > Hạnh các thánh > Tháng 04

Tháng 04

Ngày 1/4: Thánh Phan-xi-cô Pao-la ẩn tu     | 21:53 | 22/10/2015
Ngày 2/4: Thánh Đa Minh Tước linh mục tử đạo     | 21:50 | 22/10/2015
Ngày 4/4: Thánh I-xi-đô-rô giám mục tiến sĩ     | 21:48 | 22/10/2015
Ngày 5/4: Thánh Vinh-sơn Phê-ri-ô linh mục     | 21:46 | 22/10/2015
Ngày 6/4: Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh linh mục tử đạo     | 21:45 | 22/10/2015
Ngày 7/4: Thánh Gioan La-san linh mục     | 21:43 | 22/10/2015
Ngày 7/4: Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lưu linh mục tử đạo     | 21:41 | 22/10/2015
Ngày 11/4: Thánh Ta-nít-lao giám mục tử đạo     | 21:31 | 22/10/2015
Ngày 13/4: Thánh Mát-ti-nô I giáo hoàng tử đạo     | 21:27 | 22/10/2015
Ngày 21/4: Thánh An-xen-mô giám mục tiến sĩ     | 21:25 | 22/10/2015
Ngày 23/4: Thánh Giọt-gi-ô tử đạo     | 21:23 | 22/10/2015
Ngày 25/4: Thánh Mát-cô thánh sử     | 21:18 | 22/10/2015
Ngày 28/4: Thánh Phê-rô Sa-nen linh mục tử đạo     | 21:16 | 22/10/2015
Ngày 28/4: Thánh Phaolô Khoan, Phê-rô Hiếu và Gioan Bao-ti-xi-ta Thành linh mục và thầy giảng tử đạo     | 21:14 | 22/10/2015
Ngày 29/4: Tháng Ca-ta-ri-na Si-ê-na trinh nữ tiến sĩ     | 21:10 | 22/10/2015
Ngày 29/4: Thánh Giuse Tuân linh mục tử đạo     | 21:06 | 22/10/2015
Ngày 29/4: Thánh Giuse Tuân linh mục tử đạo     | 20:57 | 22/10/2015
Ngày 30/4: Thánh Pi-ô thứ 5 giáo hoàng     | 20:55 | 22/10/2015
    Trang
  • 1

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...