Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Mười Một     | 15:28 | 01/11/2018
Tháng Mười     | 22:04 | 09/08/2018
Tháng Chín     | 21:59 | 09/08/2018
Tháng Tám     | 22:30 | 15/07/2018
Tháng Bảy     | 22:32 | 21/05/2018
Tháng Sáu     | 22:26 | 21/05/2018
Tháng Năm     | 22:11 | 26/02/2018
Tháng Tư     | 22:03 | 26/02/2018
Tháng Ba     | 21:52 | 26/02/2018
Tháng Hai - 2018     | 22:16 | 10/01/2018
Tháng Giêng năm 2018     | 22:02 | 10/01/2018
Năm Phụng vụ 2018     | 21:54 | 10/01/2018
Tháng Tư     | 22:44 | 07/03/2017
Tháng Ba - 2017     | 22:33 | 07/03/2017
Tháng Hai 2017     | 22:27 | 07/03/2017
Tháng Giêng 2017     | 22:25 | 07/03/2017
Tháng 12-2016     | 22:20 | 07/03/2017
Phụng vụ 2017: Những điều cần biết trước     | 22:13 | 07/03/2017
Giờ lễ tại Nhà thờ Ninh Bình     | 21:04 | 08/08/2015
Tháng Sáu     | 19:16 | 10/04/2014
Tháng Năm     | 19:09 | 10/04/2014
Tháng Tư     | 19:07 | 10/04/2014
Tháng Ba     | 22:09 | 15/02/2014
Tháng Hai     | 22:06 | 15/02/2014
Tháng Giêng - 2014     | 07:42 | 30/12/2013
Tháng Mười Hai     | 18:03 | 02/12/2013
Tháng Mười Một     | 11:30 | 24/11/2013
Tháng Mười    T.G.M. Phát Diệm | 16:08 | 04/10/2013
Tháng Chín    T. G. M Phát Diệm | 08:00 | 05/07/2013
Tháng Tám    T. G. M. Phát Diệm | 07:57 | 05/07/2013
    Trang
  • 1
  • 2

 
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...