Trang chủ > MỤC VỤ > Các ủy ban > Ban Mục vụ gia đình > Tin hoạt động

Tin hoạt động

Mười bài giáo lý về gia đình

Ban Mục Vụ Gia Đình | 10:36 | 26/02/2012

Các bài này muốn soi sáng mối tương quan chặt chẽ giữa trải nghiệm của gia đình và cuộc sống hàng ngày trong xã hội và trên thế giới.


  MƯỜI BÀI GIÁO LÝ

  DO HỘI  ĐỒNG TOÀ THÁNH VỀ GIA ĐÌNH GIỚI THIỆU


  Kính thưa quí vị và các bạn,

  Đức Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã có sáng kiến triệu tập Cuộc Hội Ngộ các Gia đình Thế giới ba năm một lần kể từ năm 1994, năm quốc tế về gia đình. Đây là một ngày lễ của các gia đình, là cơ hội đặc biệt để làm phong phú con người qua trao đổi những đề tài liên hệ tới gia đình, để thúc đẩy mạnh hơn nữa mục vụ gia đình. Năm 2012, cuộc Hội Ngộ Gia Đình Thế Giới lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 30/05 đến 03/06 tại Milano, Italia, với chủ đề : Gia Đình : Công Việc và Nghỉ Lễ.

            Để chuẩn bị lên đường dự cuộc Hội Ngộ lớn này, hay để sống hiệp thông với các gia đình trên thế giới, mỗi gia đình được mời gọi tham dự từ xa bằng cách suy tư và sống 10 bài giáo lý do Hội Đồng Toà Thánh về Gia Đình giới thiệu. Các bài giáo lý này trình bày lý do của cuộc Hội Ngộ Milano. Được kết nối chung quanh ba nhóm đề tài liên quan theo thứ tự : Gia đình ( Gia đình phát sinh sự sống; Gia đình sống cơn thử thách; Gia đình là linh hồn cho xã hội), Công việc ( Công việc và ngày lễ trong gia đình; Công việc  : nguồn sống cho gia đình; Công việc : thách đố cho gia đình),và Ngày lễ ( Ngày lễ : thời gian dành cho gia đình; Ngày lễ : thời gian dành cho Chúa; Ngày lễ : thời gian dành cho cộng đoàn), và được dẫn nhập qua một bài giáo lý về lối sống của gia đình ( Huyền nhiệm Nazareth). Các bài này muốn soi sáng mối tương quan chặt chẽ giữa trải nghiệm của gia đình và cuộc sống hàng ngày trong xã hội và trên thế giới.


  Ban Mục Vụ Gia Đình


  Download dưới đây:

  10 bài giáo lý do Hội Đồng Tòa Thánh về gia đình giới thiệu

  Hội Đồng Tòa Thánh về gia đình

  Kinh cầu cho gia đình

  Kinh phục vụ  Số lượt xem: 2351 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...