Trang chủ > MỤC VỤ > Các ủy ban > Ban Bác ái xã hội – Caritas

Ban Bác ái xã hội – Caritas

     
 
Ban Bác ái xã hội - Caritas

Cha Gioan Đỗ Văn Khoa

giám đốc

Linh mục Antôn Nguyễn Tâm Tư
nguyên trưởng ban

 

--------------------------------------------------------------------------------------
       TIN HOẠT ĐỘNG
       TÀI LIỆU
       HÌNH ẢNH
website: http://caritasphatdiem.org/
     
 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm