Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Dòng mến Thánh giá Phát Diệm > Giới thiệu

Giới thiệu

 
 
LỊCH SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHÁT DIỆM
 
 
 
 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
 
1. Hoàn cảnh lịch sử
 
Giáo Hội Việt Nam đã được khai sinh (1659) và bảo tồn trong dòng máu các thánh tử đạo. Trải qua suốt mấy trăm năm thăng trầm qua những cuộc bách hại khác nhau, cây đức tin vẫn trổ sinh hoa trái trên quê hương đất Việt. Năm 1869, vua Tự Đức ra chiếu chỉ tha việc cấm đạo , tạo điều kiện cho Giáo Hội Việt Nam phát triển một cách nhanh chóng, dẫn đến việc thành lập hàng loạt các giáo phận mới để đáp ứng nhu cầu mục vụ và sự gia tăng số giáo dân ở cả hai miền Nam Bắc. Địa phận Thanh (Phát Diệm), bao gồm các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá và Châu Lào, đã được tách ra từ địa phận Tây Đàng Ngoài (Hà Nội), và được chính thức thành lập trong hoàn cảnh này với sắc chỉ ngày 15 tháng 04 năm 1901, dươi thời Đức Thánh Cha Leo XIII . Đức Cha Alexandre Marcou Thành , nguyên là Giám Mục Phó của địa phận Tây Đàng Ngoài, đã được đặt làm Vị Đại Diện Tông Tòa đầu tiên tại miền đất này. 
 
Dòng Mến Thánh Giá là một dòng giáo phận, vì thế việc phân chia các giáo phận cũng là lý do phát sinh thêm nhiều dòng Mến Thánh Giá có chung nguồn gốc, bản chất, linh đạo, luật dòng và Vị Sáng Lập là Đức Cha Lambert, nhưng độc lập về điều hành và quản trị. Trước khi được thành lập giáo phận Phát Diệm, tại đây đã có một số “Nhà Mụ” Mến Thánh Giá tồn tại từ nhiều năm, như nhà Bạch Bát (Bạch Liên -1749), Phúc Nhạc (1788), và Thành Đức (Cách Tâm -1823) . Các “Nhà mụ” này đều biệt lập, có bề trên riêng, và các chị chỉ có lời hứa đơn mà thôi .
 
2. Giai  đoạn hình thành  
 
Năm 1902, một năm sau khi giáo phận được thành lập, Đức Cha Alexandre Marcou Thành đã đưa 9 chị  thuộc nhà Phúc Nhạc xuống lập nhà Phát Diệm tại làng Lưu Phương , để lo công việc in ấn các sách đạo bằng chữ nôm. Ngài đã chính thức thành lập Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm ngày mồng 04 tháng 04 năm 1902 . 
 
Đức Cha Marcou Thành nhận thấy rằng, nếu các Nhà Mụ chỉ hoạt động riêng rẽ thì khó có thể phục vụ Giáo Hội địa phương một cách hữu hiệu; vì thế từ năm 1903 ngài đã chuẩn bị cho việc xây cất các cơ sở cần thiết tại Lưu Phương nhằm hướng tới một chương trình cải tổ. Năm 1905, ngài trao cho Cha Chính địa phận Louis de Cooman Hành  và cha thư ký Phê-rô Mai Đức Thạc, xem xét và canh tân Dòng theo tinh thần thống nhất của Dòng Ur-su-li-na (Ý), dựa theo tự sắc Motu Proprio của Đức Giáo Hoàng Pio X, ra ngày 8 tháng 5 năm 1905 . 
 
 Theo đường hướng cải tổ này, mỗi Dòng cần có nhà chính hay là Nhà Mẹ, cơ sở riêng cho các người khấn, cũng như cho các tập sinh, và trước khi khấn phải có thời gian thử và tập.  Từ đây, nhà Lưu Phương trở thành Nhà Mẹ chính thức của Hội Dòng, và các cơ sở tại đây bắt đầu được xây dựng từ năm 1906. Dù vậy, mãi đến năm 1912, Nhà Tập mới được thành lập và Bà Anna Nguyễn Thị Na được cử làm giám tập đầu tiên. Và, phải đợi đến ngày 23 tháng 10 năm 1923, Đức Cha Alexandre Marcou Thành mới gửi thư lên Bộ Truyền Giáo để xin phép quy tụ các Nhà Mụ Mến Thánh Giá trong giáo phận của ngài thành một Dòng duy nhất ; Bộ Truyền Giáo đã chấp thuận lời thỉnh cầu của ngài trong văn thư hồi đáp ngày 15 tháng 2 năm 1924 . 
 
Cuộc cải tổ toàn diện đã được chính thức thực hiện từ năm 1916 đến năm 1925, và được đánh dấu bằng một thử thách, hay nói cách khác là một ân huệ hiển nhiên: Thiên Chúa đã cho phép satan quấy phá các nữ tu trẻ, đặc biệt là những tập sinh. Mục đích của ma quỷ là: làm cho các chị em khiếp sợ, chán nản mà bỏ về gia đình. Cuộc thử thách kéo dài trong suốt những năm cải tổ, dữ dội nhất là từ đầu năm 1924 cho đến cuối năm 1925 (và còn kéo dài cho đến năm 1941) . Cuối cùng trời cao đã chấp thuận sự kiên tâm bền chí của các chị; lễ khấn lần đầu của 61 chị đã được tổ chức tại Phát Diệm ngày 02 tháng 02 năm 1925, do Đức Cha Marcou Thành và Đức Cha Louis de Cooman Hành chủ sự  . Trong các Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, đây cũng là lễ khấn dòng đầu tiên theo cải tổ của Giáo Luật 1917. Thời gian này, Bà Anna Nguyễn Thị Na được chọn làm Mẹ Bề trên tiên khởi (1925 – 1937) . Năm 1931, sau 6 năm khấn tạm theo Giáo Luật, 61 chị đã hiến dâng trọn đời mình cho Chúa bằng lời khấn trọn đời .
 
Như vậy trong thời gian cải tổ, Đức Cha Louis de Cooman Hành đã thành công trong việc: 1. Thống nhất các Nhà Mụ trong Giáo Phận thành một Dòng duy nhất mang tên “Mến Thánh Giá Phát Diệm” ; 2. Soạn Hiến Pháp mới và quy định việc khấn dòng theo Giáo Luật (dựa theo bản luật tiên khởi của Đức cha Lambert và Bộ Giáo luật năm 1917); 3. Sửa đổi tu phục (chị em mặc áo dài đen, đầu đội lúp đen, đeo Thánh Giá trước ngực); 4. Sửa tên gọi các chức vụ cho thích hợp với Dòng tu (Bà Mẹ - Bề Trên chung cho cả Nhà Dòng trong Giáo Phận, Bà Nhì - Phụ Tá của Bà Mẹ, Tổng Quản Lý - Chị giữ việc); trong các cộng đoàn nhỏ, Bà đứng đầu gọi là Bà Nhất, Chị Cai gọi là Quản Lý.
3. Sinh hoạt khởi đầu 
 
Trong thời kì cấm đạo các chị Mến Thánh Giá tại Bạch Liên, Phúc Nhạc và Thành Đức là những người nêu gương can đảm hi sinh để làm liên lạc và nuôi dưỡng nhiều Đấng Bậc bị giam trong tù và chết vì đạo, chẳng hạn như Đức Cha Giu, cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh và cha thánh Lô-ren-xô Hưởng . Bà Thánh Đê cũng đã được các chị đồng cam cộng khổ, chăm sóc và an ủi trong những ngày cuối đời tù ngục. Trong vòng 150 năm (1788-1938) các chị tại Phúc Nhạc đã nuôi và rửa tội 10.000 trẻ em; các chị tại Thành Đức, trong vòng 20 năm (1823-1843) đã nuôi chừng 700 giáo hữu tân tòng .
 
Công việc đầu tiên của các chị tại Phát Diệm là in ấn các sách đạo bằng chữ nôm và chữ quốc ngữ. Các chị may đồ lễ, làm ruộng, làm vườn, ươm tơ dệt vải, chăn nuôi và làm thuốc nam để chữa bệnh cho tầng lớp dân nghèo tại miền quê . Bên cạnh đó, các chị cũng cộng tác vào việc truyền giáo bằng các hoạt động bác ái xã hội như mở các cô nhi viện, mở ký túc xá và trường dạy học cho các trẻ nữ. Ngay từ năm 1911 các chị đã bắt đầu mở trường dạy học tại các giáo xứ khác nhau trong giáo phận Phát Diệm: Bạch Liên (1911), Ninh Bình (1919), Nhà Mẹ Lưu Phương, Cách Tâm và Văn Hải (1927), Phúc Nhạc (1930), Hướng Đạo (1938), Tôn Đạo (1940), Vô Hốt (1940) . 
 
Các chị cũng tham gia dạy giáo lý cho các lớp rước lễ lần đầu, thêm sức và giáo lý dự tòng, hoặc phụ trách các hội đoàn công giáo như Nghĩa binh Thánh Thể, Con Đức Mẹ, và Ca Đoàn vv. Một trong những hình ảnh quen thuộc của các chị đó là đi thăm viếng giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo. Hội Dòng cũng đã mở một trung tâm cho những người neo đơn không nơi nương tựa và chuẩn bị mở một bệnh viện và một trung tâm giúp các phụ nữ trụy lạc hoàn lương, nhưng chưa thực hiện được vì biến cố di cư năm 1954.
 
Từ năm 1902 đến năm 1950, các chị đã rửa tội 27.525 trẻ em và người lớn lâm cơn nguy tử, trong đó tới 17.910 trẻ em được nuôi nấng tại các nhà cô nhi và ký túc xá do các chị lập ra. Đặc biệt trong tháng ba năm đói năm 1945, các chị đã xả thân đi cứu giúp những người bị đói và chết lả bên đường: cho họ ăn cầm hơi và giúp họ chịu các bí tích sau hết. Nguyên trong tháng này các chị đã rửa tội cho 8.557 trẻ em và người lớn .
 
4. Những bước thăng trầm
 
Từ khi Nhà Dòng được cải tổ và có lời khấn chính thức theo Giáo Luật (1925), sinh hoạt của các chị em đã biến đổi hẳn: các chị không còn đi bán thuốc hay đi làm bên ngoài nữa, và cũng không ai được giữ của riêng; luật pháp nhiệm nhặt và đời sống cầu nguyện thăng tiến hơn trước rất nhiều . Đó cũng là lý do lôi kéo đến Nhà Dòng nhiều ơn gọi. Khi thành lập năm 1902 với 9 chị đầu tiên, lớp khấn lần đầu năm 1925 đã có 61 chị.
 
Năm 1932, Địa phận Thanh Hoá được tách ra từ Địa phận Mẹ Phát Diệm. Ngày 09 tháng 11 năm 1932, Toà Thánh ban sắc lệnh cho tất cả các tu viện Mến Thánh Giá Phát Diệm nằm trong địa phận mới được tách khỏi Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm Mẹ để trở thành Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá, thuộc quyền Đức Giám mục địa phận Thanh Hoá là Đức Cha Louis de Cooman Hành. Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm thì thuộc quyền Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, Giám Mục địa phận Phát Diệm và là vị Giám Mục tiên khởi của người Việt Nam. 
 
Không tính các chị đã tách ra thuộc về giáo phận Thanh Hoá, năm 1936 Nhà Dòng đã có 102 chị khấn . Tổng tu nghị lần thứ hai của Hội Dòng được tổ chức năm 1937, và Mẹ Anna Trần Thị Bạch Hương được chọn làm Bề Trên Tổng Quyền (1937-1951). Trong thời gian này chị em Mến Thánh Giá Phát Diệm đã giúp : 1. Cải tổ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá (1942); 2. Thành lập Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi - Bùi Chu (1946); 3. Cải tổ Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu, sau đổi thành Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (1951).
 
Năm 1951, tổng tu nghị lần thứ III  được tổ chức và Mẹ Tê-rê-sa Trần Thị Ngọc Nhị được chọn làm Mẹ  Bề Trên Tổng Quyền.
 
Cho đến năm 1954, Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã có 14 cộng đoàn nằm rải rác khắp giáo phận và tổng số nhân sự là 233 (191 nữ tu, 25 tập sinh và 17 đệ tử) . Sau Hiệp định Genève ngày 02 tháng 07 năm 1954, Việt Nam đã bị chia đôi tại vĩ tuyến 17. Hậu quả của biến cố này là cuộc di dân vĩ đại từ Bắc vào Nam. Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm cũng nằm trong hậu vận chung của dân tộc. Ngày 11 tháng 07 năm 1954, khoảng 183 chị em (gồm cả Mẹ Bề Trên Tê-rê-sa Nhị, khấn sinh, tập sinh và đệ tư) đã di cư vào Miền Nam , chỉ còn khoảng trên 30 chị cao tuổi ở lại miền Bắc. Các chị chia nhau trông coi chín nhà, còn năm nhà phải đóng cửa vì không có người ở. Bà Bề Trên Anê Nguyễn Thị Toàn thì bị bắt đi cải tạo. Từ năm 1956, nhà nước đã lấy 11 cơ sở của Dòng dùng làm trường học hoặc các cơ sở khác của họ, chỉ còn lại 3 cộng đoàn: Nhà Mẹ tại Lưu Phương, Thành Đức và Hướng Đạo.
 
Năm 1957, Bà Anê Toàn mãn khoá học tập cải tạo 3 năm trở về; trong tu nghị cộng đoàn ngày 01 tháng 06 năm 1957, Bà Ma-ri-a Hiếu được đặt làm Bà Nhất, Bà Anê Toàn làm Giám Tập, Bà Ma-ri-a Cúc làm phụ tá Tập Viện, Bà Anê Ngọ làm Quản Lý, Bà Ma-ri-a Sâm và Bà Thảo làm Cố Vấn. Cùng với sự hỗ trợ của Đức Cha Cố Phaolô Bùi Chu Tạo và quý cha, Nhà Dòng đã nhận 30 thỉnh sinh, chia làm 3 lớp, đào tạo trong những năm 1958, 1959 và 1960. Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã nhận lời khấn tạm của 30 tập sinh này vào ngày 01 tháng 01 năm 1963.
 
Tổng tu nghị lần thứ IV được tổ chức vào ngày 01 tháng 01 năm 1962 trước sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo, Đức Cha Phó Giu-se Lê Quý Thanh và Cha Bề Trên Hoàng Đình Kim. Bà Anê Toàn đã được chọn làm Mẹ Bề Trên Tổng Quyền. Những năm 1966-1967, vì chiến sự, chính quyền đã buộc 12 chị về gia đình. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, trong thời gian này giáo phận đang thiếu linh mục nên rất cần người phục vụ các xứ đạo. Vì thế, các chị đã trở thành những trợ tá rất đắc lực trong công việc mục vụ các giáo xứ của giáo phận.
 
Ngày 11 tháng 03 năm 1968, 6 quả bom đã rơi xuống khu vực nhà mẹ Lưu Phương và phá huỷ hầu hết tu viện (Nhà Nguyện, Nhà Tập và Nhà Đệ Tử, Nhà Trường v.v...) chỉ còn sót lại Nhà Hội Chung và một tháp chuông, chôn vùi luôn Mẹ Bề Trên Anê Nguyễn Thị Toàn và 4 chị khác (3 chị mới khấn tạm). Ngày 20 tháng 03 cùng năm đó, chính quyền buộc 10 chị trẻ sơ tán về gia đình, chỉ còn lại 3 chị lớn tuổi và ba cô hộ tu mù lòa, tàn tật; Nhà Mẹ lúc này chỉ là một nơi hoang tàn vắng lạnh. Đức Cha Cố Phaolô Bùi Chu Tạo đã tìm mọi phương thế để gìn giữ ơn gọi của các chị. Cứ 3 tháng 1 lần, ngài tập trung các chị tại Nhà Chung để tĩnh tâm, và huấn đức. Mỗi năm Đức Cha cho các chị khấn tạm lại; khi nào hoàn cảnh cho phép thì khấn chung, lúc khó khăn thì khấn riêng.
 
Năm 1973, Đức Cha Cố Phaolô Bùi Chu Tạo làm đơn xin chính quyền cho 10 chị đã đi sơ tán lần thứ nhất được trở lại Nhà Dòng ; Bà Hiếu được đặt làm Bề Trên thay Mẹ Annê Toàn. Trong số 30 chị khấn lần đầu năm 1963, ba chị đã chết vì bom, 2 chị chết vì bệnh và 3 chị đã hồi tục, còn lại 22 chị trung thành trong ơn gọi nhưng chưa có ai khấn trọn đời; trong số đó 10 chị đã được trở về Nhà Dòng, 12 chị khác  phải đợi tới năm 1992 mới được phép chính thức trở lại Nhà Dòng.
 
5. Tái lập Dòng 
 
Cho đến năm 1980, Nhà Dòng chỉ còn lại bốn người khấn trọn, tất cả đã xấp xỉ hoặc ngoài 80 tuổi (Bà Thược, Bà Đức, Bà Nhường và Bà Hiếu)  và 22 chị khấn tạm, trong đó 12 chị vẫn còn phải sống giữa gia đình. Cuộc sống trong Nhà Dòng đầy sợ hãi lo âu vì những cuộc khám xét bất thường, nhiều khi diễn ra vào lúc nửa đêm; cuộc sống của các chị tại gia đình cũng không mấy yên ổn. Các chị cũng bị kiểm tra và có người bị quản chế thường xuyên. Có thể nói, đây là những tháng năm hạt giống âm thầm mục nát để trổ sinh hoa trái cho tương lai. 
 
 Năm 1988, Chị Tổng Phụ Trách Anna Nguyễn Thị Kim Hiên (Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm – Gò Vấp) cùng phái đoàn ra Phát Diệm dự lễ tấn phong Giám Mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến. Chứng kiến hoàn cảnh sống đời tu của các chị em tại nhà dòng cũng như tại gia đình, Chị đã xin Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo cho các chị được khôi phục lại cộng đoàn và đời sống đời tu trì một cách đích thực theo đúng luật của Giáo Hội, nhưng Đức Cha chưa đồng ý vì nhiều lý do. Lúc đó Nhà Dòng chỉ còn hai chị khấn trọn là: Bà Thược đã 88 tuổi và Bà Đức 87 tuổi; tất cả các chị khác chỉ mới có lời khấn tạm và lời khấn ấy đã vượt quá hạn quy định. Kể từ khi Mẹ Bề Trên Annê Toàn qua đời vì bom năm 1968, vì hoàn cảnh khó khăn Nhà Dòng không có tổng tu nghị, và cũng không có Bề Trên Tổng Quyền. Cứ ba năm một lần các chị bầu một chị Đại Diện để liên kết các chị em và giữ liên lạc với Đấng Bản Quyền.
 
Năm 1990, khi ra dự Lễ Khai mạc Năm Thánh mừng 100 năm Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm, một lần nữa Chị Tổng Phụ Trách Anna Nguyễn Thị Thanh lại xin Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo cho phép khôi phục lại cộng đoàn của các chị. Đức Cha đã chấp thuận và ngài đã gửi Chị Anna Đinh Thị Hiền, lúc đó là Đại Diện của tất cả các chị em, vào Nhà Mẹ Xóm Mới - Gò Vấp để thực hiện kì tập và khấn trọn đời theo Giáo Luật.
 
Ngày 12 tháng 06 năm 1991, Chị Đại diện Anna Đinh Thị Hiền đã khấn trọn đời trong tay Chị Tổng Phụ Trách Anna Nguyễn Thị Thanh tại Nhà Mẹ Xóm Mới Gò Vấp. Sau đó Chị đã trở về Phát Diệm để giúp đỡ các chị em khác chuẩn bị khấn trọn đời. Ngày 14 tháng 09 cùng năm, tại Nhà Nguyện Toà Giám Mục Phát Diệm, Chị Anna Hiền đã nhận lời khấn cho bảy chị khác (trong nhóm 22). Các chị đã khấn lần đầu năm 1963, như vậy sau 28 năm các chị mới được khấn trọn đời. Cũng trong năm này, Nhà Dòng đã nhận lại ơn gọi và gởi một số đệ tử vào huấn luyện tại Dòng MTG Phát Diệm – Gò Vấp. 
 
Sau gần 30 năm không có tổng tu nghị và Bề Trên Tổng Quyền, ngày 01 tháng giêng năm 1992, tại tu viện Nhà Mẹ Phát Diệm, trước sự hiện diện của Cha Quản Lý Antôn Phan văn Tự và Chị Tổng Phụ Trách Anna Nguyễn Thị Thanh, Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã chủ tọa tổng tu nghị lần thứ V của Hội Dòng, và chị Đại diện Maria Phan Thị Mai được bầu làm Tổng Phụ Trách nhiệm kỳ 1992-2003. Cũng từ đây, Hội Dòng có tổng tu nghị thường kỳ cứ bốn năm một lần.
 
Tám chị khác trong nhóm 22  đã khấn trọn đời ngày 14 tháng 09 năm 1992 tại Nhà Nguyện của Hội Dòng mới được tạm xây dựng lại; năm sau, cũng cùng ngày 14 tháng 09, sáu chị cuối cùng đã được tuyên khấn trọn đời. Sau lớp khấn lần đầu năm 1963, vì hoàn cảnh khó khăn nên mãi đến ngày 11 tháng 08 năm 1995, sau 32 năm gián đoạn, tại Phát Diệm mới có lớp khấn lần đầu tiếp theo gồm 16 chị .
 
Năm 1995, theo quyết định của Thánh Bộ các Dòng Tu, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm và Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp trở thành hai Hội Dòng độc lập. 
 
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
 
1. Nhân sự 
 
Năm 1991, khi bắt đầu tái lập lại Nhà Dòng với 22 chị còn trung thành gìn giữ đời sống tu trì giữa gia đình và giữa muôn vàn gian nan kể từ sau trận bom năm 1968, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm chỉ có 3 cộng đoàn còn tồn tại leo lét giữa đe dọa và thử thách; các tu viện thì đã tan nát vì bom trong chiến tranh hoặc sập sệ với thời gian vì không được chăm sóc gìn giữ. Thế nhưng tình thương và ơn Chúa thật là mầu nhiệm; sự kiên tâm bền chí của các chị đã được Chúa chúc phúc. Kể từ năm 1995, Nhà Dòng đã có lớp khấn lần đầu trở lại sau 32 năm gián đoạn. Và cũng từ đó, hầu như năm nào cũng có các lớp tiến lên đệ tử, tiền tập sinh, tập sinh, rồi khấn lần đầu và khấn trọn đời. Hiện nay, năm 2015, tổng số của Hội Dòng là 359: 169 khấn trọn, 101 khấn tạm, 22 tập sinh, 30 thỉnh sinh, 30 đệ tử và 7 chị hộ tu
 
2. Cơ sở
 
Trong âm thầm Hội Dòng cũng bắt đầu tái lập lại những cộng đoàn trước đây đã bị phá huỷ hoặc bị đóng cửa. Một số cộng đoàn mới đã được thành lập để đáp ứng lại nhu cầu mục vụ mỗi ngày một gia tăng của Giáo Hội và của Giáo Phận. Hiện nay, Hội Dòng đã có 28 cộng đoàn và một thí điểm truyền giáo. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ sở chưa được chính quyền nhìn nhận chính thưc, vì thế còn nhiều khó khăn cần phải vượt qua để có thể tháp nhập vào sinh hoạt của Giáo Hội cũng như xã hội. Nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân trong và ngoài nước, Hội Dòng cũng đã tái thiết lại các cơ sở cần thiết cho sinh hoạt đời tu và mục vụ tông đồ như Nhà Tập (1993), trường mầm non (2003), các cơ sở Nhà Mẹ (2005), nhà Hưu Dưỡng (2008), Nhà Nguyện (2009), nhà Thuốc và làm việc (2014).
 
3. Huấn luyện
 
Về mặt huấn luyện, Hội Dòng đang theo sát những chỉ dẫn của Hiến Chương của các Hội Dòng Mến Thánh Giá, và đã cố gắng để tổ chức các lớp đào tạo và huấn luyện hằng năm để bồi đắp cho chị em những hiểu biết về linh đạo, đặc sủng, thần học, tu đức và mục vụ cần thiết cho đời sống tu trì trong hoàn cảnh và thế giới hôm nay, bắt kịp với nhịp sống của toàn Giáo Hội. Từ năm 2008 tới nay, các cuộc tĩnh tâm linh thao được tổ chức thường kỳ cho các chị em sẽ khấn lần đầu và khấn trọn đời. Hội Dòng cũng đã và đang gởi các chị em đi học các bộ môn chuyên biệt ở trong nước cũng như nước ngoài, để nâng cao khả năng chuyên môn của chị em trong các lãnh vực đa dạng nhằm phục vụ xã hội, Giáo Hội và làm việc truyền giáo theo linh đạo và đặc sủng của Đức Cha Lambert một cách hữu hiệu hơn trong cuộc sống hiện nay. 
 
3.1 Đệ Tử và Tìm Hiểu (2 năm)
 
Điều kiện nhập Dòng: đã học xong chương trình trung học phổ thông, có sức khoẻ thể lý và tâm lý bình thường, tuổi từ 17-25 (nếu quá 25 tuổi cần xin phép đặc biệt của Chị Tổng Phụ Trách), được sự đồng ý của cha mẹ, có chứng nhận của cha sở.
 
Chương trình đào tạo: Đây là thời gian để các ứng sinh nhận biết ơn gọi, tập luyện để trưởng thành về nhân bản cũng như về đời sống đức tin Kitô hữu. Vì thế các ứng sinh được học hiểu sơ khởi về lịch sử Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, đời sống của Đức Cha Lambert, giáo lý Giáo Hội Công Giáo, nhân bản và khai tâm về ơn gọi, linh hoạt giáo lý và đàn nhạc để đáp ứng với nhu cầu mục vụ của cộng đoàn, tập đọc kinh phụng vụ, được tham gia vào đời sống cầu nguyện và các sinh hoạt của cộng đoàn trong giới hạn có thể.
 
Địa chỉ liên lạc:
Chị Phụ Trách cộng đoàn: Maria Đinh Thị Nhiệm
Chị Đặc Trách Đệ Tử: Anna Hoàng Thị Hương
Cộng Đoàn Hướng Đạo
Xóm 12 - Xã Đồng Hướng - Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình
Đt: 030.720.085
 
3.2 Tiền Tập Viện (2 năm)
 
Điều kiện gia nhập: đã trải qua giai đoạn tìm hiểu và đệ tử và phải được cộng đoàn chấp thuận tư cách và đời sống để tiến lên trong nếp sống tu trì. 
 
Chương trình đào tạo: tiếp tục giúp ứng sinh nhận biết ơn gọi cá nhân và đặc sủng của Hội Dòng; đây cũng là thời gian Hội Dòng thẩm định tư cách cá nhân của các ứng sinh trong đời sống tu trì. Các tiền tập sinh tiếp tục học hiểu, đào sâu hơn về cuộc đời và linh đạo của Đức Cha Lambert cũng như các môn đã được khai tâm trong thời gian tìm hiểu và đệ tử, học tập nguyện ngắm và được tham dự đầy đủ đời sống cầu nguyện, việc tông đồ và sinh hoạt cộng đoàn trong giới hạn của một tiền tập sinh. 
 
3.3 Tập Viện (2 năm)
 
Điều kiện gia nhập: đã trải qua gia đoạn Tiền Tập Viện và phải được Chị Tổng Phụ Trách và Ban Tổng Cố Vấn chứng nhận và chấp thuận tiến lên tập viện.
 
Chương trình đào tạo: thời gian khởi đầu đời sống tu trì này được coi là quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện, nhằm giúp tập sinh nhận biết chắc chắn và rõ ràng hơn ơn gọi của mình cũng như thực nghiệm đời sống chung, uốn nắn trí tuệ và trái tim theo tinh thần Hội Dòng. Đồng thời Hội Dòng kiểm chứng ý định và tư cách thích đáng của tập sinh đối với đời sống tu trì.
 
Năm tập I là năm tập theo Giáo luật, gồm 12 tháng sống trong nhà tập; năm tập II là năm tập theo Luật Dòng, thời gian này tập sinh thực tập việc tông đồ theo sự xếp sắp của Hội Dòng.
 
Tập sinh học bút tích của Đức Cha Lambert, Hiến Chương - Nội Quy của Hội Dòng, ba lời khấn, tông huấn đời sống thánh hiến, phụng vụ, sư phạm giáo lý, giáo lý Kinh Thánh, lịch sử  Giáo Hội Việt Nam, lịch sử Cứu Độ, giáo lý toát yếu. Bên cạnh đó, tập sinh được đào sâu về nhân bản, tập cầu nguyện theo Thánh Kinh và chia sẻ Lời Chúa, bồi dưỡng thêm về đàn nhạc và ca trưởng, để đáp ứng với nhu cầu mục vụ tại địa phương.
 
Sau hai năm tập, nếu hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết, với sự ưng thuận của Chị Tổng Phụ Trách và Ban Tổng Cố Vấn, tập sinh sẽ được tuyên khấn lần đầu.
 
3.4 Học viện (5-9 năm)
 
Thời gian học viện thông thường từ 5 đến 6 năm. Trường hợp đặc biệt, Chị Tổng Phụ Trách có thể gia hạn, nhưng không quá 9 năm. 
 
Mục đích thời gian này là giúp chị em sống đời dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Đức Kitô trong đời sống đặc thù của Dòng, sao cho chị em có được một cuộc sống thuần nhất và thâm sâu hơn trong ơn gọi là nữ tu Mến Thánh Giá. Đây cũng là thời gian trau dồi cho chị em có khả năng chu toàn sứ mạng của Hội Dòng thích đáng hơn.
 
Chương trình huấn luyện được chia làm 4 năm theo các chủ đề chính: đào sâu Hiến Chương, linh đạo Đức Cha Lambert và đời sống thánh hiến, học hỏi Kinh Thánh, đức tin, tu đức, luân lý, giáo luật, tâm lý. Một số chị em sẽ đi học các bộ môn chuyên biệt trong thời gian này.
 
4. Hoạt động tông đồ
 
Sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá là thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu-Kitô, để tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Tha thiết cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo Hội địa phương cũng như toàn cầu. Đức cha Lambert mời gọi các con cái của ngài dấn thân phục vụ theo nhu cầu Giáo Hội địa phương trong bốn lãnh vực: giáo dục giới trẻ, phục vụ bệnh nhân, bảo vệ trẻ thơ và thăng tiến nữ giới.
 
4.1 Giáo dục giới trẻ: 
 
 
Về phương diện văn hoá: Hội Dòng đã và đang tham gia trong việc giáo dục trẻ em tại các cơ sở Mầm non do Hội Dòng thành lập, giúp đỡ các em mồ côi, tìm và tặng học bổng cho các em học sinh nghèo theo khả năng có thể.
 
Về phương diện giáo lý đức tin: 
 
Cấp giáo phận: Hội Dòng tham gia vào công việc truyền giáo của giáo phận qua các công việc như: cộng tác với ban giáo lý của giáo phận để tổ chức các lớp giáo lý cho các huynh trưởng và các giáo lý viên; giúp tổ chức các buổi hội diễn và ca mừng Giáng Sinh để lôi cuốn lương dân tìm hiểu về Chúa; tổ chức các lớp dạy dâng hoa kính Đức Mẹ vào tháng năm và tháng mười. 
 
Cấp giáo xứ: chị em cộng tác với các linh mục trong việc truyền giáo và mục vụ tại các giáo xứ qua các công việc như: dạy giáo lý cho các đôi hôn nhân và giáo lý trẻ em ở các lứa tuổi trong các Xứ-Họ; đem Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại nhà và giúp đỡ họ trong những giờ sau hết; phục vụ phòng thánh;  phụ trách ca đoàn và các hội đoàn.
 
4.2 Phục vụ bệnh nhân:
 
Hội Dòng đã mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân đặc biệt những bệnh nhân nghèo; mở phòng khám và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo theo định kỳ; thăm viếng bệnh nhân ở các bệnh viện và các gia đình nghèo khó neo đơn trong địa bàn giáo phận Phát Diệm.
 
 
4.3 Bảo vệ trẻ thơ
 
Ngoài việc chăm sóc các trẻ em tại các trường do Nhà Dòng thành lập, Hội Dòng tham gia gây ý thức cho giới phụ nữ trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ thơ và tôn trọng sự sống qua các khoá giáo lý cho người trưởng thành cũng như các khoá giáo lý hôn nhân mà chị em đảm trách.
 
4.4 Thăng tiến nữ giới
 
Hội Dòng tham gia hướng dẫn nhóm các Bà Mẹ Công Giáo, các Hội Con Đức Mẹ tại các giáo xứ, hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng cho giới nữ trong các dịp lễ. Hội Dòng cũng đang cộng tác với Giáo Phận tiếp đón các phụ nữ lầm lỡ và các bà mẹ mang thai ngoài ý muốn.
 
Ngoài ra Hội Dòng cộng tác trong các công tác bác ái xã hội qua những chương trình xoá đói giảm nghèo, cứu trợ bão lụt, chia sẻ thực phẩm và giúp đỡ các gia đình nghèo.
 
III. TRỞ VỀ NGUỒN
 
Một trong những việc làm cụ thể nhất trong hành trình trở về nguồn cội đó là việc chấp thuận phê chuẩn và sống theo Hiến Chương đã được Nhóm Linh Đạo Mến Thánh Giá dày công nghiên cứu và soạn thảo. Kể từ năm 1993, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã bắt đầu tiến trình thử nghiệm sống theo Hiến Chương mới, cùng với 7 Hội Dòng Mến Thánh Giá tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Sau thời gian thử nghiệm, ngày mồng 07 tháng 03 năm 2000, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến đã chính thức phê chuẩn cuốn Hiến Chương đã đính chính và sửa đổi, và, được Chị Tổng Phụ Trách Maria Phan Thị Mai ban hành như là luật sống chính thức của Hội Dòng.  
 
IV. NHỮNG BIẾN CỐ ĐẶC BIỆT

1. Trước năm 1954
 
* Thành lập Dòng: 04 tháng 04 năm 1902 
 
* Xây dựng cơ sở Nhà Mẹ tại Lưu Phương: năm 1906
 
* Thống nhất Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: 15 tháng 02 năm 1924.
 
* Xây dựng nhà trường năm 1927, nhà nguyện năm 1933-1934,  nhà tập năm 1937 .
 
* Cải tổ 1916-1925: cuộc cải tổ này đã đưa Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm trở thành Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên tại Việt Nam có lời khấn công khai theo Giáo Luật 1917. Đây cũng là nguyên nhân cuộc quậy phá của Satan trong suốt 17 năm
* Satan quấy phá (1924-1941) : Lực lượng Satan đã tung ra những cuộc khủng bố nhằm vào những tập sinh non trẻ của Dòng, căng thẳng nhất là từ tháng 9 năm 1924 đến tháng 12 năm 1925. Thời kỳ này, Mẹ Anna Trần Thị Bạch Hương giữ chức vụ chị giáo Nhà Tập, mẹ đã chứng kiến, đã từng đối thoại với quỷ hoả ngục và chính mẹ đã kể lại những sự việc cụ thể trong 17 năm bị quấy phá. 
 
«Những ngày đầu, cứ khoảng 9 giờ tối thì có tiếng hét to, dài và ghê sợ ngay trước Nhà Tập, tiếng rung giường, cào gối và thở dài …. Chị giáo lên tiếng hỏi: “ Nhân danh Chúa Ba Ngôi, xin cho tôi biết: có phải linh hồn ở luyện ngục về có việc gì không? Xin cứ nói, chúng tôi sẵn lòng giúp”. Có tiếng đáp to rằng: “Không”- “Không phải linh hồn thì là ai?”-“Chúng tôi là quỷ hoả ngục”. -“Quỷ hoả ngục đến đây làm gì?” - “Có ý phá Nhà Dòng, không cho khấn, đưa quân nhà tập về thế gian! Thế nào chúng tôi cũng thắng”. 
 
Trong mấy tháng đầu khi chuyện sảy ra, các chị đã trình với Đức Cha Louis de Cooman Hành nhưng ngài chưa tin. Cho đến một lần, khi ngài đang nói với cả nhà về chuyện quỷ quấy phá, tự nhiên có hòn gạch lớn ném vào vai một chị đang đứng trước mặt ngài. Lúc đó ngài mới tin, và sau khi hỏi ý kiến Đức cha Marcou Thành, ngài bắt đầu chiến dịch phản công. Ngài dạy các chị làm tuần chín ngày kính Thánh Giá và kính thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, dùng những phương thế siêu nhiên như đeo ảnh thánh Biển Đức, tôn vương Thánh Tâm, nước thánh, hôn gỗ Thánh Giá Chúa Giêsu v.v… » .
 
Nhờ sự kiên trì tin tưởng ở tình thương của Thiên Chúa, ngày mồng 2 tháng hai năm 1925, lễ khấn lần đầu của 61 chị được diễn ra long trọng theo đúng quy luật chung cho các dòng tu trong Giáo Hội (1917). Nhờ ơn thánh phù trợ, các chị đã chiến thắng bè lũ satan. 
 
Tuy nhiên, các cuộc quấy phá vẫn diễn ra âm thầm lẻ tẻ; theo lời Mẹ Hương kể lại: «Cho đến năm 1941, quỷ tướng nói rằng: “Nay có lệnh truyền cho tôi đến gặp riêng Bà Mẹ trong giờ đọc kinh tối”. Đức cha và cả nhà đều lo sợ và e ngại; Bà Nhì cho mấy chị đứng ở nhà ngoài gần đấy canh chừng xem sao thì thấy quỷ mở cửa chạy ra vội vàng, chỉ vào mặt các chị nói rằng: “Nhân đức tin chúng mày ở đâu! Nếu không có phép Chúa, thì tao làm gì được Mẹ chúng mày. Đi vào nhà thờ hết”. Các chị phải đi, nó gài các cửa lại mà đến bàn viết Bà Mẹ ngồi. Nó nói: “Xin Bà Mẹ đừng sợ hãi gì, vì hôm nay tôi phải vâng lệnh truyền mà ở tử tế với Bà Mẹ, chứ không chửi Bà Mẹ, gọi Bà Mẹ là mụ như xưa nay nữa. Xin Bà Mẹ cho tôi tờ giấy to bốn mặt và bút của Bà, để tôi làm tờ cam kết sau cùng”. Bà Mẹ đưa cho nó, nó viết rồi đọc cho Bà nghe: “Nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhân danh Đức Mẹ Maria, bắt chúng tôi viết ra các điều này cho sáng danh Chúa và sáng danh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Chúng tôi xin phép Đức Chúa Trời mà phá nhà dòng này, vì tưởng là được, song nay đã hết hạn rồi mà không được, thì tôi xin trả các con lại cho Bà Mẹ, từ nay chúng tôi đi, không được quấy bề ngoài nữa, nhưng vẫn được quấy ngầm như những nhà dòng khác”. 
 
Đằng đẵng 17 năm kiên trì chịu đựng, dù quỷ bày ra trăm mưu ngàn chước, nhờ ơn Thánh Giá Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Cha Thánh Cả Giuse và Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đã không có một chị em nào xin ra về trong thời gian này. Từ bấy giờ, Nhà Mẹ, Nhà Tập được vui vẻ bình an» .
 
2. Sau năm 1954
 
* Bom tàn phá tu viện: ngày 11 tháng 3 năm 1968.
 
* Lớp khấn cuối cùng trong chiến tranh: ngày 01 tháng 01 năm 1963
 
* Tái lập Dòng: năm 1991
 
* Tái xây dựng nhà tập: năm 1993 
 
* Lớp khấn  lần đầu sau 32 năm gián đoạn: ngày 11 tháng 08 năm 1995
 
* Mừng 100 năm thành lập Hội Dòng: mồng 04 tháng 04 năm 2002.
 
* Xây dựng nhà trẻ năm 2003, các cơ sở Nhà Mẹ năm 2005-2008, Nhà Nguyện năm 2009.
 
* Tái xây dựng Nhà Thuốc + làm việc: năm 2014
 
V. MỘT VÀI THỐNG KÊ 

1. Nhân sự
 

Năm

Nhân số

Khấn trọn

Khấn tạm

Tập sinh

Tiền tập sinh

Đệ tử – Tìm Hiểu

Hộ tu

Tổng số

1902

         9


        9

1954

     191


    25


           17


    233

1958

       23


    30
      53

1963

       21

       30
      3

      54

1980

         4

       22
      3

      29

1991

         9

       14           20

      3

      46

1995

       22

       18

    21

       11

             9

      3

      84

2000

       36

       14

      9

       17

           10

      3

      89

2005

       54

       19

    22

       25

           32

      2

    154

2010

       99

       88

    39

       41

           38

      8

    313

2015

     169

     101

    22

       30

           30

      7

    359

 
 
 
2. Cơ sở
 
Trước năm 1954: Nhà Dòng đã có 14 cộng đoàn hoạt động trong 14 giáo xứ của Giáo Phận Phát Diệm :

Stt

Cộng đoàn

Năm thành lập

Giáo xứ

1

Bạch Liên

1749

Bạch Liên

2

Phúc Nhạc

1788

Phúc Nhạc

3

Thành Đức

1823

Cách Tâm

4

Phát Diệm-Lưu Phương

1902

Phát Diệm

5

Ninh Bình     

1919

Ninh Bình     

6

Văn Hải      

1927

Văn Hải      

7

Khiết Kỷ      

1937

Khiết Kỷ      

8

Hướng Đạo           

1938

Hướng Đạo      

9

Tôn Đạo

1940

Tôn Đạo

10

Vô Hốt     

1940

Vô Hốt     

11

Dưỡng Điềm   

1950

Dưỡng Điềm   

12

Quyết Bình

1950

Quyết Bình

13

Như Tân

1952

Như Tân

14

Tân Khẩn

1953

Tân Khẩn


 
Sau năm 1954: chỉ còn lại 3 Cộng đoàn (Lưu Phương, Thành Đức và Hướng Đạo); những cộng đoàn khác đều được dùng làm trường học hoặc làm các cơ sở của nhà nước.
 
Năm 2014 Hội Dòng đã có 27 cộng đoàn và 1 thí điểm truyền giáo

Stt

Cộng đoàn

Thành lập

Tái thiết lập

Giáo họ & Giáo xứ


* Tại Giáo Phận Phát Diệm:

01

Cách Tâm
(Thành Đức)

1823


Xứ Cách Tâm

02

Nhà Mẹ

1902


Xứ Phát Diệm

03

Văn Hải

1927

2003

Xứ Văn Hải

04

Hướng Đạo

1938


Xứ Hướng Đạo

05

Vô Hốt

1940

2007

Xứ Vô Hốt

06

Dưỡng Điềm

1950

1999

Xứ Dưỡng Điềm

07

Quyết Bình 

1950

1998

Xứ Quyết Bình

08

Như Sơn

1954

1995

Xứ Như Sơn

09

Trung Đồng            

1995


Xứ Trung Đồng

10

Phương Thượng

2001


Xứ Phương Thượng

11

Tân Mỹ

2002


Xứ Tân Mỹ

12

Tôn Đạo

1940

2002

Họ Quy Hậu-Xứ Tôn Đạo

13

Hoá Lộc

2003


Xứ Hoá Lộc

14

Sào Lâm

2006


Xứ Sào Lâm

15

Xích Thổ

2009


Xứ Xích Thổ

16

Thuần Hậu

2010


Xứ Thuần Hậu

17

Đức Mẹ Mân Côi

2010


Toà Giám Mục Phát Diệm

18

Đức Mẹ
Vô Nhiễm

2010


Trung Tâm Mục Vụ
Giáo Phận PD

19

Hảo Nho

2011


Xứ Hảo Nho

20

Đồng Chưa

2012


Xứ Đồng Chưa

21

Cồn Thoi

2012


Xứ Cồn Thoi

22

Tân Khẩn

1953

2012

Họ Vinh Sơn  
Xứ Tấn Khẩn

23

Phúc Nhạc

1788

2012

Xứ Phúc Nhạc

24

Ninh Bình

1919

2014

Xứ Ninh Bình

 

* Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội:

25         

Hà Nội

2003


Xứ Phùng Khoang     

                                * Tại Giáo Phận Bùi chu:

26

Quỹ Nhất

2007


Họ Thiên Hương
Xứ Quỹ Nhất


   * Tại Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh:

27

Tân Phú

2010


Xứ Tân Phú


    * Tại Tổng Giáo Phận Saint Louis, Mỹ:

28

St. Louis

2011


Giáo Xứ
Chúa Phục Sinh


 
3. Các Bề Trên Hội dòng từ ngày 02.02.1925:

- Đấng Sáng Lập dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam (năm 1670): ĐỨC CHA PHÊRÔ  MARIA LAMBER DE LA MOTTE 
 
- Đấng Sáng Lập dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (1902): ĐỨC CHA ALEXANDRE MARCOU THÀNH, Giám Mục tiên khởi Giám Phận Phát Diệm
 
- Cải tổ năm 1925: ĐỨC CHA LOUIS DE COOMAN HÀNH
 
3.1. Các Mẹ Bề Trên
 
- Mẹ Bề trên tiên khởi Anna Nguyễn Thị Na: 1925-1937
- Mẹ Bề trên Anna Trần Thị Bạch Hương: 1937-1951
- Mẹ Bề trên Têrêsa Phạm Thị Ngọc Nhị: 1951-1954
- Mẹ Bề trên Anê Nguyễn Thị Toàn: 1962-1968
 

Mẹ  Anna Nguyễn Thị Na
1925-1937

Mẹ Trần Thị Bạch Hương
1937-1951

Mẹ Têrêsa Phạm Thị Ngọc Nhị
1951-1954

Mẹ  Anê Nguyễn Thị Toàn
1962-19683.2. Các Chị Đại Diện
 
- Bà Maria Nguyễn Thị Hiếu: 1968-1983
- Chị Anê Trần Thị Hoàn: 1983-1986
- Chị Têrêsa Trần Thị Hường: 1986-1989
- Chị Anna Đinh Thị Hiền: 1989-1991
 

Bà Maria Nguyễn Thị Hiếu
1968-1983

Chị Anê Trần Thị Hoàn
1983-1986

Chị Têrêsa Trần Thị Hường
1986-1989

Chị Anna Đinh Thị Hiền
1989-1991


3.3. Các Chị Tổng Phụ Trách 
 
- Chị Tổng Phụ Trách Maria Phan Thị Mai: 1992-2003; 2007-2011
- Chị Tổng Phụ Trách Têrêsa Trần Thị Hường: 2003-2007
- Chị Tổng Phụ Trách Têrêsa Mai Thị Ngát: 2011-2015
 
   

Chị Tổng Phụ Trách
Maria Phan Thị Mai
1992-2003; 2007-2011

Chị Tổng Phụ Trách
Têrêsa Trần Thị Hường
2003-2007

Chị Tổng Phụ Trách
Têrêsa Mai Thị Ngát
2011-2015


Chị Tổng Phụ Trách đương nhiệm (2011-2015): Têrêsa Mai Thị Ngát
Địa chỉ: Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
    Xóm 5 – Xã Lưu Phương – Huyện Kim Sơn
    Tỉnh Ninh Bình – Việt Nam
    Tel. 030.3862.321
     Email: mtgphatdiem@gmail.com
 
Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

 
+ Mọi góp ý, xin quý độc giả vui lòng gửi về địa chỉ trên


 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm