Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Tôn Đạo > Xứ Ứng Luât

Xứ Ứng Luât

GIÁO XỨ ỨNG LUẬT TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Ứng Luật
  2. Năm thành lập: 1947
  3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 2006
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.700m2
  7. Số tín hữu: 630
  8. Số giáo họ: 02
  9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca Đoàn
- Giới trẻ
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 

Cha Gioan Đỗ Văn Khoa

Quản nhiệm ()

Cha I. Bùi Ngọc Hoàng
Nguyên Quản nhiệm

 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm