Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Tôn Đạo > Xứ Thuần Hậu

Xứ Thuần Hậu

GIÁO XỨ THUẦN HẬU TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Thuần Hậu
  2. Năm thành lập: 1942
  3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Thợ (01/05)
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
                                xây lại: 1999
  5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.835m2
  7. Số tín hữu: 3.865
  8. Số giáo họ: 11
  9. Số giáo họ có nhà thờ: 11
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca Đoàn
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Thánh Giuse Thợ

Cha
Giuse Nguyễn Công Minh
Chính xứ

 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm