Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Tôn Đạo > Xứ Hướng Đạo

Xứ Hướng Đạo

GIÁO XỨ HƯỚNG ĐẠO TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Hướng Đạo
  2. Năm thành lập: 1872
  3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1882
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  6. Diện tích khuôn viên nhà thờ: 17.725m2
  7. Số tín hữu: 2.700
  8. Số giáo họ: 07
  9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia Trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca Đoàn xứ
- Hội Tôn Vương
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Cha Gioan. Đỗ Văn Khoa
Chính xứ
 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm