Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Tôn Đạo > Xứ Tôn Đạo

Xứ Tôn Đạo

GIÁO XỨ TÔN ĐẠO TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Tôn Đạo
  2. Năm thành lập:1865
  3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1922
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 23.760m2
  7. Số tín hữu: 2.350
  8. Số giáo họ: 06
  9. Số họ có nhà thờ: 06
10. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Hội Khôi Bình

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Cha A. Phạm Hoàng Lãm
Chính xứ

 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm