Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Vô Hốt > Xứ Xích Thổ

Xứ Xích Thổ

GIÁO XỨ XÍCH THỔ TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Xích Thổ
  2. Năm thành lập: 1934
  3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
  4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1993
  5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 15.100 m2
  7. Số tín hữu: 1.750
  8. Số giáo họ: 06
  9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 04
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoànư
- Hội Thánh Têrêsa Hài Đồng
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Thánh Têrêsa Hài Đồng

Cha
Antôn Nguyễn Văn Vinh
Chính xứ

 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm