Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Vô Hốt > Xứ Phúc Châu

Xứ Phúc Châu

GIÁO XỨ PHÚC CHÂU TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Phúc Châu
  2. Năm thành lập: 2007
  3. Bổn mạng giáo xứ: Anrê Dũng Lạc
  5. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
  6. Tước hiệu nhà thờ: Anrê Dũng Lạc
  7. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 4.500 m2
  8. Số tín hữu: 1.542
  9. Số giáo họ: 03
10. Số họ có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Anrê Dũng Lạc

 

Cha Gioan B Đỗ Văn Đoan

chính xứ (2017-)

Cha G. Lê Đức Năng
Nguyên Quản nhiệm
 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm