Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Vô Hốt > Xứ Đồng Đinh

Xứ Đồng Đinh

GIÁO XỨ ĐỒNG ĐINH TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Đồng Đinh
  2. Năm thành lập: 2006
  3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
  5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 2.743 m2
  7. Số tín hữu: 2.109
  8. Số giáo họ: 06
  9. Số giáo họ có nhà thờ: 00
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Thánh Phêrô

Cha: Anrê Đào Văn Du (2019-)

chính xứ

Cha G. Trần Văn Toản
nguyên quản nhiệm (-2018)
 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm