Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Phúc Nhạc > Xứ Tam Châu

Xứ Tam Châu

GIÁO XỨ TAM CHÂU TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi : Giáo xứ Tam Châu
  2. Năm thành lập: 1940
  3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03)
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1945- 1949
                                 Đại tu: 1996
  5. Tước hiệu nhà thờ:
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ:
  7. Số tín hữu: 1.050
  8. Số giáo họ: 3
  9. Số giáo họ có nhà thờ: 1
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 2
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trống
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Ban Phụng tự
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Thánh Giuse

Cha Phêrô Vũ Đại Đồng

chính xứ (2019-)

 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm