Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Phúc Nhạc > Xứ Phúc Nhạc

Xứ Phúc Nhạc

GIÁO XỨ PHÚC NHẠC TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi : Giáo xứ Phúc Nhạc
  2. Năm thành lập: 1790
  3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1890
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đền Thánh Phúc Nhạc
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: khoảng 27.360m2
  7. Số tín hữu: 2.650
  8. Số giáo họ: 6
  9. Số họ có nhà thờ: 6
10. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bà Thánh Đê
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Legio
- Hội Kèn
- Hội Thánh Thể
- Giới Trẻ
- Ca đoàn Gia trưởng

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Cha Phêrô Trịnh Ngọc Do, chính xứ (2019-)

Cha Giuse Vũ Ánh Hồng
nguyên chính xứ (2012-2019)

 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm