Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Ninh Bình > Xứ Áng Sơn

Xứ Áng Sơn

GIÁO XỨ ÁNG SƠN TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi : Giáo xứ Áng Sơn
  2. Năm thành lập: 1920
  3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
  4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 1996
  5. Tước hiệu nhà thờ:
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.000m2
  7. Số tín hữu: 2.446
  8. Số giáo họ: 5
  9. Số họ có nhà thờ: 3
10. Số họ chưa có nhà thờ: 2
11. Các Hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca Đoàn
- Hội Kèn
- Hội Trống
- Ban Giúp Lễ
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Cha 
Phêrô Vũ Đức Phượng
Chính xứ
 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm