Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Đồng Chưa > Xứ Trung Đồng

Xứ Trung Đồng

GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi : Giáo xứ Trung Đồng
  2. Năm thành lập: 1933
  3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2006
  4. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.625 m2
  7. Số tín hữu: 2.670
  8. Số giáo họ: 04
  9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Từ thiện
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Giá

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

 

Mẹ Thiên Chúa
 

Cha Giuse Nguyễn Cao Hoàn

chính xứ (2017-)

Cha G. Phan Thanh Hưởng
nguyên chính xứ

 
 
 

>> Các xứ trong hạt      

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm