Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Đồng Chưa > Xứ Mưỡu Giáp

Xứ Mưỡu Giáp

GIÁO XỨ MƯỠU GIÁP TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Mưỡu Giáp
  2. Năm thành lập: 1924
  3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1933
  4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.836 m2
  5. Bổn mạng giáo xứ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
  6. Tước hiệu nhà thờ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
  7. Số tín hữu: 3.200
  8. Số giáo họ: 07
  9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng
- Hội Hiền mẫu
- Ban Giáo lý
- Hội Từ thiện
- Hội Thánh Giá

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Suy tôn Thánh Giá Chúa
Cha V.F. Nguyễn Văn Phương
Chính xứ
 
 
 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm