Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Đồng Chưa > Xứ Đồng Chưa

Xứ Đồng Chưa

GIÁO XỨ ĐỒNG CHƯA TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
1. Tên gọi: Giáo xứ Đồng Chưa
2. Năm thành lập: 1938
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1918-1929
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.500 m2
5. Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu Nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 3.850
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- 6 Hội Mân côi
- Hội Têrêxa
- Ca đoàn
- Hội Bảy sự
- Hội Gia đình thánh gia
- Hội môn đệ
- Hội Thánh Giuse
- Hội Thánh Phêrô
- Hội Thánh Phaolô
- Hội Thánh Phanxicô
- Hội Thánh Dônboscô
- Hội Đức Mẹ Nữ vương
- Hội Thánh Anna
- Đức Mẹ thăm viếng
- Hội Cầu nguyện
- Hội Áo Đức Bà
- Hội Đức Mẹ Lộ Đúc
- Hôi Kèn đồng
- Hội Chân kiệu
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Giá

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Mân Côi
Cha Pr. Vũ Đại Đồng
Chính xứ
 
 
 

>> Các xứ trong hạt      

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm