Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Cách Tâm > Xứ Cách Tâm

Xứ Cách Tâm

GIÁO XỨ CÁCH TÂM TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Cách Tâm
  2. Thành lập giáo xứ: 1894
  3. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  4. Xây dựng Nhà thờ: 2007
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 18.361 m2
  7. Giáo dân: 1.570
  8. Số giáo họ: 6
  9. Số họ có nhà thờ: 5
10. Số họ chưa có nhà thờ: 1
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- 2 Hội trống
- Hội Kèn
- Hội Bảy Sự

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Vô Nhiễm
Cha Pr. Nguyễn Hồng Phúc
Chính xứ
 
 
 

>> Các xứ trong hạt      

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm