Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Phát Diệm > Xứ Phát Vinh

Xứ Phát Vinh

GIÁO XỨ PHÁT VINH TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Phát Vinh
  2. Năm thành lập: 13/ 06/ 2007
  3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Padova
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
  5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3217,5m2
  7. Số tín hữu: 1.870
  8. Số giáo họ: 07
  9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Quản giáo

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2015)

Antôn Padova
Cha Giuse Vũ Văn Biển
Chính xứ
 
 
 

>> Các xứ trong hạt      

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm