Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Phát Diệm > Xứ Bình Sa

Xứ Bình Sa

GIÁO XỨ BÌNH SA TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Bình Sa
  2. Năm thành lập: 1903
  3. Bổn mạng giáo xứ: Trái Tim Đức Mẹ
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1897; xây lại:2000
  5. Tước hiệu nhà thờ: Trái Tim Đức Mẹ
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.930m2
  7. Số tín hữu: 942
  8. Số giáo họ:03
  9. Số họ có nhà thờ: 03
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn xứ
- Hội Trống

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Trái Tim Đức Mẹ

Cha Giuse Đỗ Văn Dân

quản nhiệm

Cha Gs Phạm Văn Công
Nguyên quản nhiệm

 
 
 

>> Các xứ trong hạt      

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm