Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Phát Diệm > Xứ Phương Thượng

Xứ Phương Thượng

GIÁO XỨ PHƯƠNG THƯỢNG TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Phương Thượng
  2. Năm thành lập: 1934
  3. Bổn mạng giáo xứ: Chúa Hài Đồng
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1954
  5. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Hài Đồng
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.500m2
  7. Số tín hữu: 1.700
  8. Số giáo họ:04
  9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn xứ
- Ca đoàn Mân côi
- Ca đoàn Nhi đồng
- Hội Kèn đồng
- Giáo lý viên
- Hội Trống
- Hội Quản giáo
- Hội Thánh Thể

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Chúa Hài Đồng

Cha Vicente Lê Văn Minh

chính xứ (2017-)

Cha A. Trần Ngọc Bách
nguyên quản nhiệm

 
 
 

>> Các xứ trong hạt      

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm