Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Các linh mục nghỉ hưu

Các linh mục nghỉ hưu

Các linh mục nghỉ hưu

Phêrô Trần Cao Vọng Giuse Phạm Đức Tấn Giuse Vũ Công Hoàng Ignatio  Bùi Ngọc Hoàng Giuse M. Trần Ngọc Văn
Ngày sinh: 28/02/1920
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 07/06/1952
Ngày sinh: 03/12/1917
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 13/05/1982
Ngày sinh: 15/12/1938
Lễ quan thầy: 01/05
Thụ phong linh mục: 13/05/1982
Ngày sinh: 23/12/1938
Lễ quan thầy : 31/07
Thụ phong linh mục: 05/02/1982

Ngày sinh: 15/08/1936
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 05/09/1982

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm