Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Linh mục trưởng hạt

Linh mục trưởng hạt

Hạt Phát Diệm
Linh mục trưởng hạt
 
Tôma A. Nguyễn Bá Khuê
Thụ phong linh mục
01/01/2004
Hạt Bạch Liên
Linh mục trưởng hạt
 
Antôn Nguyễn Đức Điều
Thụ phong linh mục
28/05/1981
Hạt Cách Tâm
Linh mục trưởng hạt
 
Phêrô Nguyễn Hồng Phúc
Thụ phong linh mục
22/3/1980
Hạt Đồng Chưa
Linh mục trưởng hạt
 
Phêrô Vũ Đại Đồng
Thụ phong linh mục
07/10/1995
Hạt Ninh Bình
Linh mục trưởng hạt
 
Giuse Phạm Ngọc Khuê
Thụ phong linh mục
25/04/1985
Hạt Phúc Nhạc
Linh mục trưởng hạt
 
Giuse Vũ Ánh Hồng
Thụ phong linh mục
01/01/2004
Hạt Tôn Đạo
Linh mục trưởng hạt
 
Antôn Phạm Hoàng Lãm
Thụ phong linh mục
15/05/1982
Hạt Văn Hải
Linh mục trưởng hạt
 
Giuse Mai Văn Thiện
Thụ phong linh mục
13/05/1982
 
Hạt Vô Hốt
Linh mục trưởng hạt
 
Giuse Lê Đức Năng
Thụ phong linh mục
27/06/1989
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm