Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Quý Linh Mục thụ phong năm 2012

Quý Linh Mục thụ phong năm 2012

Quý Linh mục thụ phong năm 2012

Giuse Phan Văn Toàn
Ngày sinh: 02/06/1968
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 24/04/2012
Antôn Nguyễn Văn Vinh
Ngày sinh: 15/08/1975
Lễ quan thầy : 13/06
Thụ phong linh mục: 24/04/2012
Giuse Phạm Văn Công
Ngày sinh: 28/02/1977
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 24/04/2012
Giuse Nguyễn Văn Lượng
Ngày sinh: 12/01/1979
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 24/04/2012
Phêrô Trần Văn Phàn
Ngày sinh: 03/05/1979
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 24/04/2012
Gioan B. Lê Văn Hào
Ngày sinh: 09/10/1980
Lễ quan thầy : 24/06
Thụ phong linh mục: 24/04/2012
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm