Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 2009

Qúy Linh mục thụ phong năm 2009

Quý Linh mục thụ phong năm 2009

Phaolô Nguyễn Xuân An
Ngày sinh: 12/05/1963
Lễ quan thầy : 25/01
Thụ phong linh mục: 2009
Vicent Lê Văn Minh
Ngày sinh: 29/07/1972
Lễ quan thầy : 05/04
Thụ phong linh mục: 09/12/2009
Phêrô Lê Minh Hòe
Ngày sinh: 28/04/1973
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 09/12/2009
Phêrô Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 25/08/1975
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 09/12/2009
Gioan Đinh Công Lịch
Ngày sinh: 27/12/1975
Lễ quan thầy : 27/12
Thụ phong linh mục: 09/12/2009
Phêrô Nguyễn Văn Chuyển
Ngày sinh: 25/05/1976
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 09/12/2009
Giuse Nguyễn Văn Yêm
Ngày sinh: 05/08/1977
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 09/12/2009
       
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm