Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 2008

Qúy Linh mục thụ phong năm 2008

Quý Linh mục thụ phong năm 2008

Phêrô Nguyễn Văn Phương
Ngày sinh: 09/02/1971
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 23/04/2008
       
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm