Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 2007

Qúy Linh mục thụ phong năm 2007

Quý Linh mục thụ phong năm 2007

Gioan Nguyễn Văn Giao
Ngày sinh: 30/09/1940
Lễ quan thầy : 27/12
Thụ phong linh mục: 09/06/2007
Phêrô Vũ Ngọc Ánh
Ngày sinh: 06/01/1945
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 09/06/2007
Phaolô Phạm Công Trình
Ngày sinh: 04/05/1971
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 30/11/2007
Gioan B. Vũ Văn Dần
Ngày sinh: 13/02/1974
Lễ quan thầy : 24/06
Thụ phong linh mục: 30/11/2007
Giuse Trần Văn Toản
Ngày sinh: 10/04/1974
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 30/11/2007
Phêrô Trịnh Ngọc Do
Ngày sinh: 06/05/1975
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 30/11/2007
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm