Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 2006

Qúy Linh mục thụ phong năm 2006

Quý Linh mục thụ phong năm 2006

Giuse Phan Thanh Hưởng
Ngày sinh: 30/12/1955
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 19/04/2006
Phaolô Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 16/03/1965
Lễ quan thầy : 25/01
Thụ phong linh mục: 19/04/2006
Gioan Đỗ Văn Khoa
Ngày sinh: 27/07/1966
Lễ quan thầy : 27/12
Thụ phong linh mục: 19/04/2006
Phaolô Nguyễn Tất Ứng
Ngày sinh: 03/11/1970
Lễ quan thầy : 25/01
Thụ phong linh mục: 19/04/2006
Phaolô Nguyễn Văn Định
Ngày sinh: 11/06/1971
Lễ quan thầy : 25/01
Thụ phong linh mục: 19/04/2006
   
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm