Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 2005

Qúy Linh mục thụ phong năm 2005

Quý Linh mục thụ phong năm 2005

Giuse Trần Công Hoan
Ngày sinh: 17/10/1966
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Giuse Nguyễn Công Minh
Ngày sinh: 10/01/1967
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Gioan B. Đỗ Văn Đoan
Ngày sinh: 01/09/1969
Lễ quan thầy : 24/06
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Phêrô Nguyễn Văn Hiện
Ngày sinh: 12/10/1969
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Px. Trần Duy Hưng
Ngày sinh: 12/12/1969
Lễ quan thầy : 03/12
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Gioan B. Nguyễn Văn Hào
Ngày sinh: 17/08/1970
Lễ quan thầy : 24/06
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Vicent D. Trần Minh Thực
Ngày sinh: 23/10/1971
Lễ quan thầy : 27/09
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Giuse Đinh Tuấn Anh
Ngày sinh: 07/12/1971
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Giuse Vũ Ánh Hồng
Ngày sinh: 02/09/1973
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm