Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 2004

Qúy Linh mục thụ phong năm 2004

Quý Linh mục thụ phong năm 2004

Giuse Nguyễn Văn Hào
Ngày sinh: 13/08/1957
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Giuse Lê Văn Hưởng
Ngày sinh: 20/05/1958
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Antôn Trần Ngọc Bách
Ngày sinh: 08/03/1960
Lễ quan thầy : 13/06
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Phêrô Trần Quang Đức
Ngày sinh: 09/03/1961
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Phêrô Lê Minh Hưởng
Ngày sinh: 14/01/1963
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Gioan B. Nguyễn Ngọc Châu
Ngày sinh: 20/06/1964
Lễ quan thầy : 29/08
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Tôma A. Nguyễn Bá Khuê
Ngày sinh: 11/03/1966
Lễ quan thầy : 28/01
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Phêrô Vũ Thế Hùng
Ngày sinh: 20/10/1967
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
Phêrô Mai Văn Vọng
Ngày sinh: 1967
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 01/01/2004
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm