Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 2002

Qúy Linh mục thụ phong năm 2002

Quý Linh mục thụ phong năm 2002

Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh
Ngày sinh: 18/04/1962
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 08/02/2002
Antôn Nguyễn Đức Điều
Ngày sinh: 14/04/1964
Lễ quan thầy : 13/06
Thụ phong linh mục: 08/02/2002
Phêrô Vũ Đức Phượng
Ngày sinh: 06/03/1965
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 08/02/2002
Gioan B. Nguyễn Công Tráng
Ngày sinh: 15/05/1969
Lễ quan thầy : 24/06
Thụ phong linh mục: 08/02/2002
Luca Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 17/10/1971
Lễ quan thầy : 18/10
Thụ phong linh mục: 08/02/2002
   
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm