Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 1996

Qúy Linh mục thụ phong năm 1996

Quý Linh mục thụ phong năm 1996

Px. Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 16/10/1960
Lễ quan thầy : 03/12
Thụ phong linh mục: 13/05/1996
Antôn Nguyễn Tâm Tư
Ngày sinh: 15/09/1961
Lễ quan thầy : 13/06
Thụ phong linh mục: 13/05/1996
Gioan B. Bùi Văn Kế
Ngày sinh: 19/07/1964
Lễ quan thầy : 24/06
Thụ phong linh mục: 13/05/1996
Vincent F. Nguyễn Văn Phương
Ngày sinh: 11/10/1966
Lễ quan thầy : 05/04
Thụ phong linh mục: 13/05/1996
Phaolô Đinh Công Hanh
Ngày sinh: 09/11/1966
Lễ quan thầy : 25/01
Thụ phong linh mục: 13/05/1996
   
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm