Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 1995

Qúy Linh mục thụ phong năm 1995

Quý Linh mục thụ phong năm 1995

Phêrô Vũ Đại Đồng
Ngày sinh: 23/03/1959
Lễ quan thầy : 26/09
Thụ phong linh mục: 07/10/1995
Phêrô Trần Văn Hòa
Ngày sinh: 16/06/1965
Lễ quan thầy : 26/09
Thụ phong linh mục: 07/10/1995
      Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm