Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 1988

Qúy Linh mục thụ phong năm 1988

Quý Linh mục thụ phong năm 1988

Giuse Trần Văn Khoa
Ngày sinh: 20/11/1960
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 25/09/1988
Antôn Phan Văn Tự
Ngày sinh: 01/01/1954
Lễ quan thầy : 13/06
Thụ phong linh mục: 25/09/1988
      Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm