Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 1982

Qúy Linh mục thụ phong năm 1982

Quý Linh mục thụ phong năm 1982

Giuse Phạm Đức Tấn
Ngày sinh: 03/12/1917
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 13/05/1982
Giuse Trần Ngọc Văn
Ngày sinh: 15/08/1936
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 05/09/1982
Ignatio L. Bùi Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 23/12/1938
Lễ quan thầy : 31/07
Thụ phong linh mục: 05/02/1982
Phêrô Trần Văn Vũ
Ngày sinh: 03/04/1940
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 09/05/1982
Gioan B. Đinh Công Dũng
Ngày sinh: 1940
Lễ quan thầy : 26/06
Thụ phong linh mục: 13/05/1982
Phaolô Trần Lưu Huynh
Ngày sinh: 14/04/1946
Lễ quan thầy : 25/01
Thụ phong linh mục: 13/05/1982
Antôn Phạm Ngọc Lãm
Ngày sinh: 10/07/1955
Lễ quan thầy : 13/05
Thụ phong linh mục: 15/05/1982
Antôn Đoàn Minh Hải
Ngày sinh: 23/06/1956
Lễ quan thầy : 13/06
Thụ phong linh mục: 06/02/1982
Giuse Mai Văn Thiện
Ngày sinh: 27/07/1956
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 13/05/1982
          Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm