Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Giới thiệu chung > Qúy Linh mục thụ phong năm 1980

Qúy Linh mục thụ phong năm 1980

Quý Linh mục thụ phong năm 1980

 

 

Phanxicô X. Nguyễn Đức Quỳnh

Ngày sinh: 04/04/1954
Lễ quan thầy : 03/12
Thụ phong linh mục: 22/03/1980

 

 

Phêrô Nguyễn Hồng Phúc

Ngày sinh: 14/09/1957
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 22/03/1980
      Quý cha thụ phong năm khác >>

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm